Docència

Docència

Volem formar professionals capaços d'oferir una assistència humanitzada i de qualitat, amb un enfocament integral i personalitzat que aporti valor afegit als pacients i als ciutadans.

Els centres del Consorci Sanitari Integral acullen alumnes en formació especialitzada, de pregrau, de postgrau i de formació professional, mitjançant convenis amb centres docents i universitats i amb l’acreditació del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El Consorci Sanitari Integral està acreditat per a la docència des de 1990 en les especialitats següents: 

Unitats docents pròpies

  • Medicina Interna: 1 resident per any des de 1991; 2 residents, des de 1997.
  • Cirurgia General: 1 resident per any des de 1992.
  • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT): 1 resident per any des de 1995.
  • Anestèsia i Reanimació: 1 resident per any des de 2004.
  • Geriatria: 1 resident per any des de 2006.
  • Obstetrícia i Ginecologia (multiprofessional): 1 resident per a Medicina per any des de 2010 i 3 residents per a Infermeria per any des del 2007.
  • Medicina Familiar i Comunitària, dins de la Unitat Docent de l'Associació d'Entitats de Base Associativa (multiprofessional): 2 residents per any de Medicina des del 2010 i 2 residents d’Infermeria per any des del 2014.

Unitats docents associades