Docència

Grau i Postgrau

Volem formar professionals capaços d'oferir una assistència humanitzada i de qualitat, amb un enfocament integral i personalitzat que aporti valor afegit als pacients i als ciutadans.

Els centres del Consorci Sanitari Integral acullen alumnes en formació especialitzada, de grau, de postgrau i de cicles formatius, mitjançant convenis amb centres docents i universitats i amb l’acreditació del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El Consorci Sanitari Integral està acreditat per a la docència des de 1990 en les especialitats següents:
 

Unitats docents pròpies 
• Medicina Interna
• Cirurgia General
• Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT)
• Anestèsia i Reanimació
• Geriatria (multiprofessional)
• Obstetrícia i Ginecologia (multiprofessional)
• Aparell Digestiu


Unitats docents associades 
• Medicina Familiar i Comunitària:
- Unitat Docent Multiprofessional Atenció Familiar i Comunitària Costa de Ponent
- Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de  Barcelona Ciutat - ICS
 

Graus

El Consorci Sanitari Integral té conveni preferent i específic amb la Universitat de Barcelona (UB) i algunes col·laboracions puntuals amb altres universitats.

Acull alumnes en pràctiques en els graus de la UB de:

• Medicina
• Infermeria
• Psicologia
• Farmàcia
• Treball Social


Altres universitats:
• Infermeria
• Fisioteràpia
• Logopèdia
• Odontologia
 

Grau de Medicina

El Complex Hospitalari Moisès Broggi i l’Hospital Dos de Maig acullen estudiants de Medicina en pràctiques dels següents cursos:

Quart: Malalties de l’Aparell Cardiocirculatori, Malalties de l’Aparell Respiratori, Malalties de l’Aparell Nerviós, Malalties de l’Aparell Digestiu, Malalties del Sistema Endocrí i Nutrició i Otorrinolaringologia.
• Cinquè: Ortopèdia i Reumatologia.
• Sisè: Obstetrícia i Ginecologia, Pràctiques Tutelades-Estada Clínica Hospitalària

Grau infermeria 

Les infermers/ers del Consorci Sanitari Integral vetllen per donar als estudiants una formació pràctica de qualitat i excel•lència, basada en la practica reflexiva i el pensament crític per la adquisició de les competències professionals necessàries per integrar-se en els equips de treball.

El Complex Hospitalari Moisès Broggi i l’Hospital Dos de Maig acullen estudiants d’ Infermeria en pràctiques dels següents cursos:

• Segon: Assignatura de Estades Clíniques I
• Tercer: Assignatura de Estades Clíniques II
• Quart: Assignatura de Pràcticum


Grau de Psicologia 
Grau de Farmàcia

El Complex Hospitalari Moisès Broggi i l’Hospital Dos de Maig acullen estudiants de Farmàcia en pràctiques dels 5è curs: Pràctiques Tutelades-Estada Hospitalària

Grau de Treball Social

Des del CSI acollim estudiants de Treball Social dels següents cursos:

• Pràctiques de Tercer del Grau de Treball Social
• Pràctiques de Quart del Grau de Treball Social
• Pràctiques del Màster de Treball Social Sanitari.

 

Màsters i postgraus

Els màsters i postgraus permeten aprofundir en àrees de coneixement específiques i estan principalment enfocats a aplicar en l'exercici professional les habilitats i competències adquirides en els estudis previs.

El Consorci Sanitari Integral organitza el Màster en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor, en col·laboració amb l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, i el Consorci Sanitari de Terrassa.

El Consorci també col·labora amb la UB en els Màsters Professional del Malalt Crític i Emergències, Màster per Infermeria d'Urgències Hospitalàries i Máster en Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent.

D'altra banda, també organitza el Màster en Patologia i Cirurgia de Peu i Turmell, en colaboració amb la UIC.

La Unitat de Terapèutica Hiperbàrica organitza el màster en Medicina Subaquàtica i Hiperbàrica en col·laboració de la UB.

El Consorci també col·labora amb la UOC i UIC en els postgraus de Nutrició i Salut i Gestió Sanitària.

Cicles formatius de grau mitjà i superior

El cicles formatius capaciten per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

Cada any, en el centres del CSI realitzen estades de pràctiques estudiants de de Cicles formatius de Grau mitjà: Cures d’auxiliar d’infermeria, farmàcia i parafarmàcia i estades de Cicles formatius de Grau superior: Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear, Anatomia Patològica i Citodiagnòstic, Documentació i administració sanitària i Atenció a persona en situació de dependència.

Contacte

Secretaria de Docència de Grau, Postgrau i Cicles Formatius: secretariadocencia@csi.cat

• Director de Docència: Pedro Armario.
• Coordinadora de Docència Universitària: Dacia Cerdà.
• Coordinadora Grau Infermeria i Cicles Formatius Complex Hospitalari Moisès Broggi: Catalina Padilla.
• Coordinadora Grau Infermeria i Cicles Formatius Hospital Dos de Maig: Mª José Moreno.

Fons documental

El Consorci disposa de diferents recursos que conformen un fons documental per tal que els seus professionals puguin desenvolupar amb qualitat la seva activitat assistencial, investigadora i docent.

• Els centres hospitalaris disposen d'una biblioteca especialitzada en ciències de la salut, que és oberta a tots els professionals del Consorci i als estudiants que estan en el seu període de formació.

• Els professionals sanitaris poden accedir als recursos bibliogràfics que ofereix la “Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic de Catalunya (BVSalut)”.

• Els professors associats de la Universitat de Barcelona tenen accés a la biblioteca digital del “Centre de Recursos per al aprenentatge i la investigació (CRAI)” de la Universitat de Barcelona. Altres facultatius, no professors, amb tesi doctoral i certificats de col•laborador docent- profesor clínic, expedits per la Universitat de Barcelona, tenen també l'accés al CRAI.

• Els alumnes poden fer les seves consultes en les biblioteques de la Universitat de Barcelona.