Recerca

Grups de recerca

Grups de recerca

Els grups de recerca del Consorci Sanitari Integral són actualment 18:

01. Dermatologia
02. Recerca clínica en Cirurgia i Medicina Periquirúrgica
03. Enfocament multidisciplinari del tractament del càncer
04. Neuropsiquiatria i neuropsicologia clíniques
05. Teràpia quirúrgica i cel·lular de l'aparell locomotor
06. Grup de Recerca Unificat en Microbiologia i Malalties Infeccioses (GRUMMI)
07. Investigació clínica cardiovascular
08. Oftalmologia
09. Envelliment
10. Endocrinologia i nutrició
11. Serveis sanitaris i qualitat assistencial
12. Pneumologia
13. Recerca clínica en Reumatologia
14. Recerca clínica en Medicina Intensiva
15. Recerca maternoinfantil
16. Digestiu
17. Recerca en risc vascular
18. Nefrologia