Recerca

Presentació

Al Consorci Sanitari Integral, la investigació en salut és una activitat de recerca aplicada, que té la finalitat de donar resposta a problemes que sorgeixen de la pràctica clínica. Aquests problemes es transformen en preguntes d’investigació, que un cop contestades acaben revertint com a millora de l’atenció al pacient.

Els objectius generals de la recerca al Consorci Sanitari Integral són:

  • El foment de la recerca de qualitat en qualsevol dels àmbits del Consorci.
  • L’obtenció de massa crítica mitjançant la priorització idònia dels grups de recerca i la contractació i la formació de personal investigador.
  • La integració en la pràctica clínica quotidiana de la cultura de recerca i d’avaluació, mitjançant la incentivació de la transferència ràpida de coneixements obtinguts en la recerca cap a la pràctica clínica i cap a la prevenció i la promoció de la salut, així com el fet de fomentar l’atenció sanitària perquè es basi cada cop més en l’evidència científica.
DADES DE CONTACTE
Responsable d’Investigació Montserrat Martín-Baranera
93 440 75 00
montse.martin(ELIMINAR)@sanitatintegral.org
Secretària d’Investigació  Ana Gimeno
93 440 75 00, ext. 3320
ana.gimeno(ELIMINAR)@sanitatintegral.org
Personal tècnic de suport a la recerca   Sonia Valdezate
93 440 75 00, ext. 3342
sonia.valdezate(ELIMINAR)@sanitatintegral.org
Gestió administrativa CEIC Virginia Martínez
93 440 75 00, ext. 3341
csiceic(ELIMINAR)@sanitatintegral.org
Podeu adreçar les vostres preguntes a recerca(ELIMINAR)@sanitatintegral.org