Cirurgia General i Digestiva

Presentació

La cirurgia és una especialitat mèdica que en els darrers anys ha experimentat un progrés exponencial. Els avenços en les tècniques quirúrgiques i la implantació de la cirurgia mínimament invasiva han permès obtenir uns resultats òptims, una ràpida recuperació i una repercussió estètica reduïda.

El Servei de Cirurgia General i Digestiva disposa d’unes instal·lacions adequades i amb tecnologia avançada per donar una resposta assistencial de qualitat i satisfactòria. S’ocupa de tots els problemes i procediments quirúrgics de la patologia de l’abdomen, les glàndules endocrines, la glàndula mamària, la paret abdominal, la pell i les parts toves, i s’ocupa així mateix dels procediments de cirurgia plàstica i reparadora. En patologia de paret abdominal és un centre de referència.

Atén la població de referència a partir dels 15 anys.

Els equips treballen de forma simultània a l’Hospital de Sant Joan Despí i l’Hospital General de l’Hospitalet i, de forma coordinada, amb els centres d’atenció primària de la seva àrea, per donar una resposta que tingui una continuïtat assistencial.

El servei s’organitza en equips per patologia:

 • Equip de coloproctologia
 • Equip de gastrooesofàgica i endocrinologia
 • Equip de hepatobiliopancreàtica
 • Equip de mama
 • Equip de patologia de paret
 • Equip de cirurgia major ambulatòria
 • Equip de cirurgia oncològica peritoneal
 • Equip cirurgia bariàtrica
 • Equip cirurgia plàstica
 • Equip de l’Àrea Pacient Quirúrgic Complex

El Servei disposa d’un equip d’hospitalització a domicili dels pacients amb patologies quirúrgiques. Està format per professionals metges de Medicina Interna, un cirurgià i un equip de infermeria amb coneixement quirúrgics. Aquest equip permet que el pacient estigui en règim d’ ingrés hospitalari però en el seu domicili, fent-se cures i tractaments complexes que molts cops requeririen llargues estades; això comporta un gran benefici pel pacient i confort per la família.

D’altra banda, el servei de telemedicina permet poder fer la consultoria ambulatòria via telemàtica en tots aquells processos on el contacte amb el pacient no és necessari. Aquesta atenció evita desplaçaments innecessaris del pacient a les institucions sanitàries i evita, així, els possibles contagis i l’estalvi d’un temps considerable pel pacient i pels familiars.

 • Data d'actualització: 17/05/2023

Cap de servei

 • Jorge Castellvi Valls

  cirurgia general hsjd

  metge/ssa coordinador/a d'àrea

Membres
 • Fernando Mata Sancho

  direcció

  gestor/a procés

 • Veronica Gonzalez Santin

  cirurgia general hsjd

  metge/ssa coordinador/a de servei

 • Vicente Fernandez Trigo

  cirurgia general hgh

  metge/ssa especialista

 • Jesus Badia Closa

  cirurgia general hsjd

  metge/ssa especialista

 • Laura Sobrerroca Porras

  cirurgia general hgh

  metge/ssa especialista

 • Ana Centeno Alvarez

  cirurgia general hsjd

  metge/ssa coordinador/a de servei

 • Gonzalo Galofre Pujol

  cirurgia general hsjd

  cap de servei d'atenció especialitzada

 • Isidre Marti Sauri

  cirurgia general hsjd

  metge/ssa especialista

 • Juan Carlos Arias Estevez

  cirurgia general hgh

  metge/ssa especialista

 • Ruth Ribas Montoliu

  cirurgia general hgh

  metge/ssa especialista

 • Sergio Gonzalez Martinez

  cirurgia general hsjd

  metge/ssa coordinador/a assistencial

 • Maria Isabel Ramos Bernado

  cirurgia general hsjd

  metge/ssa especialista

 • Jaume Comas Isus

  cirurgia general hsjd

  metge/ssa especialista

 • Oriol Crusellas Maña

  cirurgia general hsjd

  metge/ssa especialista

 • Francesc Fabrega Roca

  cirurgia general hsjd

  metge/ssa especialista

 • Jose Lluis Moll

  cirurgia general hsjd

  metge/ssa especialista

 • Domenico Sabia

  cirurgia general hsjd

  metge/ssa especialista

 • Lana Bijelic

  cirurgia general hsjd

  metge/ssa coordinador/a assistencial

 • Marina Bosch Ramirez

  cirurgia general hsjd

  metge/ssa especialista

 • Jaume Tur Martinez

  cirurgia general hsjd

  metge/ssa especialista

 • Esther Gomez Lanza

  urologia hgh

  metge/ssa coordinador/a de servei

 • Patricia Iglesias Garsaball

  anestesiologia

  metge/ssa especialista

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització: 17/05/2023

Unitats i prestacions

Equip de coloproctologia

Es tracta d’una unitat multidisciplinària que diagnostica i tracta mèdicament o quirúrgicament les malalties benignes i malignes del colon, el recte i l’anus.
Disposa de tecnologia avançada amb sistema de visió 4K i 3D, que permet, en la majoria dels casos, dur a terme intervencions amb una cirurgia mínimament invasiva. El resultat és una recuperació ràpida i amb una escassa repercussió estètica.

El càncer colorectal és la patologia més prevalent (el servei duu a terme més de 250 intervencions anuals d’aquest tipus), seguida per les malalties proctològiques (hemorroides, fissures i fístules, i quist sacre).

Dispositius i instal·lacions:

• 5 sessions setmanals de quiròfans centrals per a patologies d’alta complexitat.
• 2 sessions setmanals per a patologies de cirurgia major sense ingrés .
• 1 sessió quinzenal de quiròfan de cirurgia menor ambulatòria (proctologia).
• 1 sessió quinzenal de gabinet de proves endoanals (ecografia i diagnòstic de càncer d’anus).
• 48 hores setmanals de consulta externa.

Procediments i línies assistencials:
• La Unitat Funcional de Càncer Colorectal ofereix una atenció ràpida, integral, continuada i humanitzada als pacients dels què se sospita que podrien patir càncer colorectal. Aconsegueix un interval de diagnòstic-tractament inferior a 30 dies en més del 80% dels casos. La Unitat de Diagnòstic Ràpid del Càncer Colorectal (UDR), liderada per infermeria clínica, permet donar una resposta ràpida, de qualitat i satisfactòria.
• Comitè multidisciplinari per a la decisió diagnòstica i de tractament dels pacients amb càncer colorectal.
• Aplicació del sistema Fastrack en el tractament quirúrgic de les cirurgies colorectals.
• Experiència i tecnologia en microcirurgia endoscòpia transanal per al tractament dels tumors rectals en estadi més inicial.
• Unitat d’hospitalització a domicili per al tractament de la diverticulitis aguda.
• La Unitat Funcional de Malaltia Inflamatòria Intestinal i la Unitat Funcional del Sòl Pelvià ofereixen una atenció multidisciplinària i integral en aquestes patologies menys prevalents. Això requereix una col·laboració activa amb serveis com els de Digestologia, Urologia, Ginecologia, Radiologia, Oncologia i Anatomia Patològica.
• La consulta específica i personalitzada de coloproctologia permet una atenció individualitzada en patologia proctologia i amb tecnologia d’actualitat.
• Unitat de Sol Pelvià per al tractament de les malalties complexes de sol pelvià.
• El programa de triatge poblacional del càncer colorectal, conjuntament amb Servei de Digestologia, permet tractar els pacients afectats per un càncer colorectal en un estadi molt més precoç i, per tant, obtenir millors resultats.
• Unitat de Diagnòstic Ecogràfic Endorectal per a l’estudi de tumors rectals i malalties proctològiques benignes.
• Programa de detecció de càncer d’anus en pacients de risc.
• Integració en el projecte pioner d’estalvi de sang (dirigit per Medicina Interna) dels pacients anèmics i afectats per un càncer colorectal.

Equip de gastroesofàgica i endocrinologia

Es tracta d’una unitat multidisciplinària que diagnostica i tracta quirúrgicament les malalties benignes i malignes de les glàndules endocrines, de l’estómac i de l’esòfag.

Disposa de tecnologia avançada amb sistema de visió 4K i 3D, que permet dur a terme amb cirurgia mínimament invasiva els procediments quirúrgics indicats.

Dispositius i instal·lacions:
• 6 sessions setmanals de quiròfans centrals.
• 24 hores setmanals de consulta externa.

Procediments i línies assistencials:
• La Unitat Funcional de Tumors Esofagogàstrics i la Unitat Funcional de les Glàndules Endocrines ofereixen una atenció ràpida, integral, continuada i humanitzada als pacients dels què se sospita que podrien patir càncer d’estómac i esòfag. Aconsegueixen un interval de diagnòstic-tractament inferior a 30 dies en més del 80% dels casos.
• La cirurgia de la neoplàsia esofàgica no està dins la cartera de serveis de la nostra institució i en el cas de necessitar cirurgia, els casos es remeten a Hospital Universitari de Bellvitge seguint una continuïtat assistencial.
• Comitè multidisciplinari liderat per infermeria clínica per a la decisió diagnòstica i de tractament dels pacients amb càncer esofagogàstric i de les glàndules endocrines.
• Integració en el projecte pioner d’estalvi de sang (dirigit per Medicina Interna) dels pacients anèmics i afectats per un càncer esofàgic i gàstric.
• Cirurgia mínimament invasiva de les malalties gàstriques benignes i malignes.

Equip d’hepatobiliopancreàtica

Es tracta d’un equip multidisciplinari que diagnostica i tracta mèdicament o quirúrgicament les malalties benignes i malignes del fetge, les vies biliar i el pàncrees.
Disposa de tecnologia quirúrgica (visió 4K i 3D) i endoscòpica avançada que permet, en la majoria dels casos, dur a terme els procediments de forma mínimament invasiva.

Dispositius i instal·lacions:
• 4 sessions setmanals de quiròfans centrals
• 24 hores setmanals de consulta externa

Procediments i línies assistencials:
• La Unitat Funcional de Tumors de Fetge, Pàncreas i Vies biliars ofereix una atenció ràpida, integral, continuada i humanitzada als pacients dels què se sospita que poden patir càncer de fetge, pàncrees i vies biliars. Aconsegueix un interval de diagnòstic-tractament inferior a 30 dies en més del 80% dels casos.
• La patologia neoplàsica de fetge i vies biliar i pàncreas que requereix una intervenció quirúrgica es deriva a l’Hospital Universitari de Bellvitge, per oferir una continuïtat assistencial.
• Comitè multidisciplinari de tumors hepatobiliopancreàtics integrat per cirurgians, digestòlegs i oncòlegs, que inclou també la infermeria clínica, per a la decisió diagnòstica i de tractament dels pacients amb càncer de fetge, pàncrees i vies biliars.
• Programa de colecistectomia en règim de cirurgia ambulatòria, que representa el 20% de les colecistectomies electives.
• Via clínica per implementar l’alta precoç de la pancreatitis aguda lleu.
• La patologia més prevalent és la litiasi de vies biliars, amb més de 500 colecistectomies i 130 procediments sobre la via biliar.
• Programa de tractament quirúrgic precoç de les pancreatitis agudes d’origen biliar.
• Programa de cirurgia laparoscòpica de la coledocolitiasi associada a colelitiasi.

Equip de mama

Es tracta d’una unitat multidisciplinària que diagnostica i tracta la patologia benigna i maligna de la glàndula mamària.

L’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i l’Hospital General de l’Hospitalet disposen dels recursos per donar una atenció integral: triatge, diagnòstic (mamografia estereoatàxica, ressonància magnètica nuclear intervencionista), tractament quirúrgic i/o oncològic, psicoteràpia i finalment, quan cal, cirurgia reconstructora immediata o diferida.

El càncer de mama es una patologia molt prevalent, amb més de 200 intervencions anuals.

Dispositius i instal·lacions:
• 3 sessions setmanals de quiròfans centrals.
• 20 hores setmanals de consulta externa.

Procediments i línies assistencials:
• La Unitat Funcional de Mama ofereix una atenció ràpida, integral, continuada i humanitzada a les pacients de les quals se sospita que poden tenir càncer de mama. Aconsegueix un interval de diagnòstic-tractament inferior a 30 dies en més del 80% dels casos. Està formada per: Diagnòstic per la Imatge, Oncologia, Cirurgia, Ginecologia i Cirurgia Plàstica. La Unitat de Diagnòstic Ràpid del càncer de mama, liderada per infermeria clínica, és un instrument bàsic per aconseguir aquests resultats amb una atenció humanitzada.
• Disposa dels sistemes de diagnòstic més avançats per a un estiatge acurat.
• La integració i col·laboració amb el Servei de Cirurgia Plàstica permet oferir, en els casos indicats, una reconstrucció immediata o diferida amb microcirurgia, penjolls o be protèsica.
• La coordinació amb l’atenció primària permet donar una continuïtat assistencial i un tracte molt més humanitzat.

Equip de patologia de paret

Es tracta d’un equip quirúrgic especialitzat en el tractament de la reparació de la paret abdominal. La seva llarga experiència i la incorporació de la tecnologia més avançada li permeten donar resposta a la patologia abdominal complexa d’eventracions i hèrnies. És centre de referència de Catalunya i dona suport tècnic a casos d’alta complexitat provinents d’altres institucions sanitàries de la comunitat.

Dispositius i instal·lacions:
• 5 sessions setmanals de quiròfans centrals.
• 18 hores setmanals de consulta externa.
• 2 sessions de cirurgia major ambulatòria.
• Disposa de la tecnologia per a cirurgia mínimament invasiva.

Procediments i línies assistencials:
• Consolidació i desenvolupament de la tècnica de reparació de la paret abdominal per cirurgia mínimament invasiva.
• L’equip ofereix el procediment del pneumoperitoni preoperatori en el context d’hospitalització a domicili per al tractament posterior d’eventracions molt complexes amb pèrdua de domicili.

Equip de cirurgia major ambulatòria

Es tracta d’una unitat virtual integrada per professionals de les diverses unitats que s’encarrega del tractament quirúrgic dels procediments sense ingrés. Majoritàriament s’efectua a l’Hospital General de l’Hospitalet.

Es diagnostiquen i tracten quirúrgicament més de 1.800 procediments: hèrnia inguinal, colecistectomies, hèrnies umbilicals, hemorroides, fístules, fissures, quists sacres, lipomes i col·locació de dispositius intravenosos per a l’administració de quimioteràpia.

Dispositius i instal·lacions:
• 7 sessions setmanals per a patologies de cirurgia major sense ingrés.

Procediments i línies assistencials:
• Programa de colecistectomia en règim de cirurgia ambulatòria, que representa el 20% de les colecistectomies electives.
• Programa de cirurgia ambulatòria proctològica.

Equip de cirurgia plàstica

La cirurgia plàstica és una especialitat peculiar ja que no tracta un sol òrgan, ni sistema ni té una àrea anatòmica definida. Es defineix com una branca de la cirurgia que s’encarrega de la correcció quirúrgica de tot procés congènit, adquirit, tumoral o involutiu que requereixi la reparació o reposició d’estructures que afectin a la forma i/o funció corporal. Les seves tècniques estan basades en el trasplantament i mobilització dels teixits.

En els darrers anys, la cirurgia plàstica ha experimentat un desenvolupament exponencial de les tècniques quirúrgiques per tal d’aconseguir la millor qualitat i satisfacció per als pacients.

L’equip de cirurgia plàstica s’encarrega, per tant, de les malalties quirúrgiques de la pell, de la mama, de l’àrea del cap i coll o de les extremitats però, sobretot, col·labora amb la resta d’especialitats per donar solució als processos tumorals que requereixen la reparació o reposició de teixits.

Per dur a terme aquestes cirurgies, el Servei disposa de la tecnologia més avançada que li permet fer tècniques reconstructives complexes com la reconstrucció amb microcirurgia vascular.

L’equip treballa simultàniament a l’Hospital de Sant Joan Despí, l’Hospital General de l’Hospitalet i l’Hospital Universitari de Bellvitge.
S’organitza en equips:

• Equip de patologia mamària.
• Equip de patologia cutània.
• Equip de patologia de cap i coll
• Equip de patologia de les extremitats.

Dispositius i instal·lacions:
• 1,5 sessions setmanals de quiròfans centrals per a patologies d’alta complexitat.
• 1,5 sessions setmanals per a les patologies de cirurgia major sense ingrés.
• 3,5 sessions setmanals de quiròfan per a la cirurgia menor ambulatòria.
• 18 hores setmanals de consulta externa.

Procediments i línies assistencials:
• Cirurgia oncològica i reconstructora de les tumoracions de les parts toves.
• Cirurgia oncològica i reconstructora dels tumors cutanis i el melanoma.
• Cirurgia oncològica i reconstructora de la glàndula mamària
• Cirurgia reconstructora de la patologia traumàtica i de la ferida crònica.
• Unitat de microcirurgia.
• Cirurgia de les seqüeles de l’obesitat mòrbida.
• Comitè disciplinari de patologia mamària.
• Comitè multidisciplinari de patologia cutània.
• Comitè multidisciplinari de patologia de cap i coll.

Equip del àrea ambulatòria

S’encarrega de la gestió i assistència de totes patologies quirúrgiques dins de l’àrea dels centres d’atenció especialitzada dependents de l’Hospital (CAE Cornellà de Llobregat, CAE Sant Feliu de Llobregat i CAE Ronda la Torrassa) derivades de l’atenció primària i del control postoperatori dels pacients amb cirurgia menys complexa a fi de que el pacient pugui ser atès amb més proximitat al domicili.

Dispositius i instal·lacions:
• 3 sessions setmanals de quiròfan per a la cirurgia menor ambulatòria.
• 45 hores setmanals de consulta externa.

Procediments i línies assistencials:
• Cirurgia oncològica i reconstructora de les tumoracions de les parts toves.

Equip de cirurgia oncológica peritoneal

L’Hospital de Sant Joan Despí és el centre de referència de Catalunya i altres comunitat autònomes de l’Estat Espanyol en el tractament radical de la carcinomatosi peritoneal mitjançant l’ús combinat de la cirurgia radical (CRS) i la quimiohipertermia peritoneal, coneguda com a CRS+HIPEC o tècnica de Sugarbaker.
Des de l’inici de la seva activitat, l’equip ha fet l’assistència representant al Programa de Carcinomatosi Peritoneal de Catalunya amb el suport d’un conveni de col·laboració cientificoassistencial amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i sota els auspicis de les autoritats sanitàries i el Pla director d’Oncologia.

Actualment, aquest Programa de Carcinomatosi és el més actiu, assistencialment, nacionalment i dels que compta amb una major experiència en l’àmbit internacional. Des del seu inici, al 2006, ha fet més de 1.200 tractaments de CRS +HIPEC i altres 1.000 casos de CRS.

El Programa de Carcinomatosi Peritoneal de Catalunya és un dels pocs projectes d’aquest tipus amb resultats avaluats per agències externes i les pròpies autoritats sanitàries de Catalunya. Els resultats obtinguts quant a eficàcia i seguretat del tractament són equivalents als descrits pels millors centres de referència internacionals en el maneig d’aquesta patologia.

Dispositius i instal·lacions:
• 4 sessions setmanals de quiròfans centrals.
• 12 hores setmanals de consulta externa.
• Sessió clínica setmanal.
• Comitè multidisciplinari de tumors peritoneals (reunió setmanal).

Procediments i línies assistencials:
• Tractament radical dels diferents tipus de carcinomatosi peritoneal amb evidència de benefici amb la CRS+HIPEC:

– Pseudomixoma peritoneal.
– Mesotelioma peritoneal.
– Carcinomatosi peritoneal d’origen colorectal.
– Càncer d’ovari avançat. Carcinomatosi peritoneal d’origen ovàric.
– Carcinomatosi peritoneal d’origen gàstric.
– Sarcomatosi peritoneal.
– Carcinomatosi peritoneal d’origen infreqüent.

• Tractament de la malaltia mucinosa pleuropulmonar del pseudomixoma peritoneal.
• Cirurgia oncològica avançada: citorreduccions radicals associades a reseccions multiviscerals en cirurgia primària de tumors.
• Cirurgia citorreductora mínimament invasiva (laparoscòpica) per metàstasis peritoneal de baix volum.
• Gastrectomia mínimament invasiva (laparoscòpia) per càncer gàstric amb metàstasis peritoneals de baix volum.
• Tumors retroperitoneals.
• Exenteracions pèlviques que requereixin de reparació urinària, del sòl pelvià i de la regió perineal.
• Maneig quirúrgic de las recurrències tumorals complexes.
• Complicacions abdominals de la radioteràpia: processos adherencials complexos, fístules, complicacions sèptiques.

L’equip quirúrgic ha desenvolupat àmpliament l’ús dels procediments de peritonectomia per a la seva aplicació en situacions d’abordatge complex en cirurgia oncològica, reconstructora o reparadora de lesions digestives i/o urinàries.

Equip de cirurgia bariàtrica

L’equip de cirurgia bariàtrica treballa conjuntament amb la resta de professionals dedicats al tractament de l’obesitat i les comorbilitats associades en una unitat multidisciplinària especialitzada.

Fa cirurgia bariàtrica primària (gastrectomia vertical, bypass gàstric, SADI-S, encreuament duodenal), cirurgia metabòlica i cirurgia revisional. Disposa d’un equip d’endoscòpia intraoperatòria i de tecnologia laparoscòpica avançada, amb sistema de visió 4K i 3D, que permeten dur a terme la majoria d’intervencions de forma mínimament invasiva.

Dispositius i instal·lacions:
• 2 sessions setmanals de quiròfans centrals.
• 10 hores setmanals de consulta externa.

Procediments i línies assistencials:

• Participació activa en la Unitat d’Obesitat i Cirurgia Bariàtrica, que ofereix un tractament integral, humà i continuat de l’obesitat i les seves comorbiditats associades segons les directrius del Servei Català de la Salut.
• Participació activa en el comitè multidisciplinari de la UOCB per a la pressa de decisions diagnòstiques i terapèutiques dels pacients amb obesitat i comorbiditats associades.
• Cirurgia bariàtrica primària (gastrectomia vertical, bypass gàstric, SADI-S, encreuament duodenal), cirurgia metabòlica i cirurgia revisional, amb abordatges mínimament invasius i suport endoscòpic intraoperatori.
• Aplicació sistemàtica d’estratègies d’alta precoç, amb una estança postoperatòria habitual inferior als tres dies.
• Seguiment ambulatori intensificat durant el primer any i seguiment a llarg termini de tots pacients intervinguts de cirurgia bariàtrica.

Equip de l'àrea del pacient quirúrgic complex

És una àrea d’atenció integral i multidisciplinària dels pacients fràgils que precisen d’una intervenció quirúrgica. Es tracta de proporcionar una atenció individualitzada, optimitzar l’estat dels pacients prèviament a la intervenció quirúrgica i buscar i posar en marxa tots els recursos, tant intra com extrahopsitalaris, que necessitarà el pacient durant tot el seu procés assistencial. Això permet reduir complicacions, estança i mantenir la qualitat de vida amb una relació metge-pacient satisfactòria.

 • Data d'actualització: 17/05/2023

Investigacio

Equip de coloproctologia

L’equip està dissenyant un sistema d’aprenentatge mitjançant un videoprocessador quirúrgic per facilitar les maniobres quirúrgiques a metges residents i cirurgians novells.

Equip de gastroesofàgica i endocrinologia

La secció esofagogàstrica forma part del projecte Eureca per a l’estudi i control de qualitat d’aquest tipus de tumors.

Equip d’hepatobiliopancreàtica

• Estudi d’investigació multicèntric del tractament precoç de la litiasis en pacients amb pancreatitis liderat pel nostre hospital.
• Estudi multicèntric de nutrició precoç en pancreatitis aguda lleu (PADI).
• Mètodes alternatius pel tractament del dolor en la pancreatitis aguda lleu.

Equip de patologia de paret

Projecte en l’ús de la toxina botulínica preoperatòria en patologies complexes de paret.

Equip de cirurgia major ambulatòria

S’està dissenyant un sistema de control i seguiment postoperatori del pacient via telemàtica amb la finalitat d’evitar que s’hagi de desplaçar als hospitals un cop ja intervingut.

Equip de cirurgia plàstica
 • Planificació “in house” de la reconstrucció amb penjalls ossis vascularitzats.
 • Programa ERAS en reconstrucció amb microcirurgia.
Equip d'oncològica peritoneal

Els membres de la unitat fan regularment estudis clínics retrospectius i prospectius i han presentat el seu treball a nombroses conferències Internacionals.
La unitat és un nucli d’investigació actiu als següents assajos clínics multiinstitucionals:

• HIPEC T4. Ensayo Clínico multicéntrico, randomizado, para evaluar la eficacia y seguridad de la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) con Mitomicina C asociada a cirugía en el tratamiento del carcinoma colorectal localmente avanzado.

• EuroPMP
COST Action. European Cooperation in Science & Technology
CA17101: European network on Pseudomixoma Peritonei.

• Estudio internacional multicéntrico europeo Accelerator, Pseudomyxoma peritonei: building a European multicentric cohort to accelerate new therapeutic perspective.
Cancer Research UK (CRUK), Asociación Española contra el Cancer (AECC) & Associazione Italina per la Ricerca sul Cancro (AIRC) (Consortium).

Equip de cirurgia bariàtrica

• Incorporació de les noves tecnologies en l’aprenentatge i difusió del coneixement relatiu a la cirurgia bariàtrica i metabòlica.
• Anàlisis i optimització de les mètriques ponderals.

 • Data d'actualització: 17/05/2023

Docència

• Docència pregrau impartida als alumnes de 4t i 6è de la Universitat de Barcelona.
• Acreditació per a la formació de metges residents especialistes en cirurgia general i contribució a la formació d’especialistes quirúrgics d’altres entitats.
• El Servei de Cirurgia General té com a objectius docents els proposats cada any per la Comissió de Docència, consensuats i aprovats pel Comitè de Direcció.
• Es fomenta i facilita les eines perquè els residents facin les seves tesis doctorals.

Formació continuada:
• Sessions formatives d’actualització en el diagnòstic i tractament del càncer colorectal.
• Sessions formatives protocol·litzades de la unitat.

 • Data d'actualització: 17/05/2023

 • COMPARTIU