Neurologia

Presentació

El Servei de Neurologia de l’Hospital Dos de Maig dona suport a cinc àrees bàsiques de salut (ABS) del territori de l’Àrea
Integral de Salut (AIS) de la Barcelona Dreta. Dona també suport a les unitats d’hospitalització, urgències, l’hospital de dia i
l’equip de suport integral a la complexitat (ESIC) del centre.

Unitats i prestacions

Assistència a consultes externes

Consulta externa de Neurologia general excepte valoració en demències i esclerosi múltiple.

  • Primeres visites ambulatòries
  • Visites successives presencials i virtuals
  • Tractament amb toxina botulínica
  • Visites Trastorns del Moviment
Assistència a hospital de dia

Tractament en hospital de dia, ESIC i hospitalització per malalties neurològiques de baixa complexitat

Gabinet de proves de Neurologia
  • Electromiogrames
  • Electroencefalogrames

Docència

Rotació de metges residents de medicina familiar i comunitària