Ofertes Totals: 13

Lloc de treball Centre Especialitats Data límit
Infermers/es Hospital de Sant Joan Despí Infermer/a 31/12/2022
Tècnics/iques valoradors/res de la dependència Servei de Valoració de la Dependència Tècnics 31/12/2022
Dermatòlegs/òlogues Hospital de Sant Joan Despí Dermatología 31/12/2022
Infermeres d'Atenció residencial Residència Collblanc Infermer/a 31/12/2022
Ofertes de feina Residència Collblanc Ofertes de feina 31/12/2022
Infermers/es Hospital Dos de Maig Ofertes de feina 31/12/2022
Infermers/es Hospital de Sant Joan Despí Infermer/a 31/12/2022
Infermers/es Hospital de Sant Joan Despí Ofertes de feina 31/12/2022
Llevadores Hospital General de l’Hospitalet Ofertes de feina 31/12/2022
Analista de sistemes Hospital General de l’Hospitalet Ofertes de feina 31/12/2022
Infermeres Hospital Sant Joan Despí Centre Especialitats 22/01/2023
Infermeres Quiròfan Centre Especialitats 31/12/2022
Intensivistes Centre Especialitats 31/12/2022