FILTRAR PER

  • Centre

  • Lloc de treball

Ofertes Totals: 27

Lloc de treball Centre Especialitats Data límit
Facultatius/ives Adjunts/es Servei de Medicina Interna Hospital de Sant Joan Despí Medicina Interna 31/10/2023
Tècnic/a de desenvolupament organitzatiu Centre Serveis Compartits Desenvolupament 30/09/2023
Infermeres per residències Residència Collblanc i Residència Francisco Padilla Infermeria 30/09/2023
Metges/esses especialistes en Neurologia Hospital de Sant Joan Despí Neurologia 30/09/2023
Metge/ssa Servei Valoració de la Discapacitat ABS Sagrada Familia Metge/ssa Servei Valoració de la Discapacitat 31/10/2023
Coordinador/a Gerontologia Residència Francisco Padilla i Residència Collblanc Coordinador/a Gerontologia 30/09/2023
Infermers/es Hospital Dos de Maig Infermer/a 30/09/2023
Gerocultors/res Residència Collbanc i Residència Francisco Padilla Gerocultors/res 30/09/2023
Llevador/a Hospital General de l’Hospitalet Llevadors/es 30/09/2023
Metges/esses experts en Geriatria i cures pal.liatives Hospital de Sant Joan Despí Geriatria, Medicina Interna o medicina de família 30/09/2023
Metge/ssa d'urgències Hospital Dos de Maig Urgències 30/09/2023
Metge/essa cirurgia ortopèdica Hospital Dos de Maig Cirurgia ortopèdica 30/09/2023
Metge/essa otorrinolaringòlegs/gòlogues Hospital de Sant Joan Despí Otorrinolaringologia 30/09/2023
Pediatres CAP la Torrassa Pediatre/a 30/09/2023
Metge/essa de família EAP de Collblanc i de La Torrassa per atenció de les dues residències geriàtriques Atenció primària 30/09/2023
Metge/essa de família Centre d'Atenció Primària La Torrassa i Centre d'Atenció Primària Collblanc Atenció primària 30/09/2023
Metge/ssa d'urgències Hospital de Sant Joan Despí Urgències 30/09/2023
Facultatiu/va adjunt/a Hospital Dos de Maig Geriatria 30/09/2023
Infermer/a Hospital de Sant Joan Despí Gabinet de proves 30/09/2023
Infermer/a Hospital de Sant Joan Despí Hospitalització a Domicili 30/09/2023
Infermer/a Hospital de Sant Joan Despí Unitat de Reanimació 30/09/2023
Infermer/a Hospital de Sant Joan Despí Hospitalització 30/09/2023
Infermer/a quiròfan Hospital General de l'Hospitalet Bloc quirùrgic 30/09/2023
Pediatre/a Hospital General de l’Hospitalet Neonatologia 30/09/2023
Infermer/a Hospital General de l’Hospitalet Urgències/Hospitalització 30/09/2023
Infermer/a Hospital de Sant Joan Despí Diàlisi peritoneal 30/09/2023
Infermer/a sociosanitari Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet Sociosanitari 30/09/2023