• 2022
  • 2023
Lloc de treball Centre Especialitats Data límit
Facultatiu/iva adjunt Hospital de Sant Joan Despí Unitat de Cures Intensives 16/12/2022
Pediatre/a CAP la Torrassa Atenció primària 16/12/2022
Tècnic/a valorador/a de la dependència Servei de Valoració de la Dependència Infermeria/teràpia ocupacional/fisioteràpia/psicologia/treball social 20/12/2022
Facultatiu/iva adjunt/a Hospital de Sant Joan Despí Dermatologia 02/01/2023
Responsable higienicosanitari/tària Residència Collblanc Atenció residencial 02/01/2023
Llevador/a Hospital General de l’Hospitalet Àrea d'Embaràs i Naixemenent 02/01/2023
Infermer/a Hospital General de l’Hospitalet Urgències/Hospitalització 02/01/2023
Tècnic de logistica Serveis corporatius 02/01/2023
Responsable higienicosanitari/tària Residència Collblanc Atenció residencial 02/01/2023
Tècnic/a valorador/a (metge/ssa) Servei de Valoració de la Discapacitat Medicina 27/01/2023
Tècnic/a de logística Serveis corporatius Logística i Contractació Pública 23/02/2023
Tècnic/a recursos humans Hospital General de l’Hospitalet Contractació i Temps de Treball 27/02/2023
Infermer/a CAP la Torrassa Infermer/a 28/02/2023
Metge/essa de família Centre Atenció primària 02/03/2023
Metge/essa de família ABS Gaudí Atenció Primària 28/03/2023
Facultatiu/iva adjunt/a Centre Traumatologia 29/03/2023
Infermer/a neonatal Hospital General de l’Hospitalet Infermer/a neonatal 29/03/2023
Metge/ssa d'urgències Hospital Dos de Maig Urgències 29/03/2023
Facultatiu/iva adjunt/a Centre Hematologia 31/03/2023
Infermer/a Residència Franciso Padilla Atenció residencial 31/03/2023