CAP Sagrada Família

CAP Sagrada Família

El CAP és un centre acreditat per a la docència de postgrau
pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social en
l’especialitat de Medicina de Família i Comunitària i
Infermeria Familiar i Comunitària. Forma part de la
Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i
Comunitària Aceba (UDACEBA).

Els programes de formació de Medicina i d’Infermeria
de Família i Comunitària consten de 4 i 2 anys
respectivament. La meitat del període de formació té
lloc al CAP Sagrada Família i l’altre meitat en diferents
especialitats hospitalàries a l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau i a l’Hospital Dos de Maig.

Accediu a Docència del CSI