Recerca

Al Consorci Sanitari Integral, la investigació en salut és una activitat de recerca aplicada, que té la finalitat de donar resposta a problemes que sorgeixen de la pràctica clínica. Aquests problemes es transformen en preguntes d’investigació, que un cop contestades acaben revertint com a millora de l’atenció al pacient.  

Els objectius generals de la recerca al Consorci Sanitari Integral són:

  • Foment de la recerca de qualitat

    en qualsevol dels àmbits del Consorci

  • Obtenció de massa crítica

    mitjançant la priorització idònia dels grups de recerca i la contractació i la formació de personal investigador

  • Integració de la cultura de recerca i d’avaluació

    en la pràctica clínica quotidiana, mitjançant la incentivació de la transferència ràpida de coneixements obtinguts en la recerca cap a la pràctica clínica i cap a la prevenció i la promoció de la salut, així com el fet de fomentar l’atenció sanitària perquè es basi cada cop més en l’evidència científica

Memòries científiques

Veure +

Contacteu
amb Recerca

Formulari