Embaràs i Naixement

Equip professional

A l’Àrea d’Embaràs i Naixement treballem llevadores, infermeres, metges especialistes en Ginecologia i Obstetrícia, metges especialistes en Neonatologia i metges especialistes en Anestesiologia. Oferim una atenció continuada les 24 hores del dia tot l’any. Som un hospital universitari i comptem amb residents en formació per a l’especialitat de Ginecologia i Obstetrícia, tant de Medicina com d’Infermeria.

Veure l'equip

Unitat Neonatal

L’área de Neonatologia del nostre centre está destinada a donar assisténcia als nadons des del naixement fins a que marxen a casa amb l’alta hospitalária. Posteriorment també es fa el seguiment als nadons que ho requereixen a les consultes externes própies de l’área.

Veure més

Galeria de fotos

Veure més

Docència i formació

L'Hospital General de l'Hospitalet és un centre formatiu amb estudis de:

Voleu
contactar-hi?

93 553 12 00, extensió 3265/3261/3243

Formulari de contacte