Sistema Intern d'Alertes

El Sistema Intern d’Alertes és un espai segur i lliure de represàlies, a través del qual es poden comunicar, anònima i/o confidencialment, fets, comportaments o activitats irregulars. Està concebut com una eina a través de la qual reforçar i enfortir la integritat i cultura ètica del Consorci Sanitari Integral, amb la garantia del compliment del marc normatiu aplicable.

Gestionar una alerta

Què es pot alertar?

Qualsevol infracció normativa, legal o ètica de qualsevol matèria relacionada amb el Consorci Sanitari Integral que pertanyi a algun dels següents blocs:

 • Qüestions econòmiques (malversació, corrupció, frau, etc.).
 • Qüestions contractuals (concursos i licitacions públiques, conformitat i seguretat dels productes, etc.).
 • Qüestions organitzatives (salut pública, protecció de dades, protecció del medi ambient, etc.).
 • Qüestions conductuals (casos d’assetjament, conflictes interpersonals, discriminació, etc.).
 • Infracció de codis i procediments interns (ètica i integritat, conflictes d’interès, etc.).
 • Altres conductes.

Què no es pot alertar?

Matèries relacionades única i exclusivament amb casos assistencials i matèries tractades per les Unitats d’Atenció al Ciutadà

Qui el pot fer servir?

Qualsevol persona física o jurídica amb relació laboral o professional amb el CSI, independentment de que la relació estigui vigent, hagi finalitzat o encara no s’hagi iniciat al trobar-se en una fase de negociació o en un procés de selecció.

Si requeriu algun tipus d’informació pública, segons la normativa vigent, podeu consultar el Portal de transparència

Com funciona el Sistema?

Hi ha tres formes de presentar l’alerta al web:

 • Escrita: omplint un formulari web del Sistema.
 • Verbal: el Sistema permet enregistrar veu.
 • Presencialment: s’haurà de sol·licitar per escrit o verbalment a través del Sistema.

Totes les opcions permeten adjuntar fitxers.

Cal identificar-se per fer l’alerta?

No cal. Es pot fer l’alerta de forma:

 • Anònima.
 • Amb identificació: la qual només és coneguda per la persona responsable del Sistema i, en cas que s’hagin d’investigar els fets, per les persones integrants de la comissió d’investigació.

Com es garanteix l’anonimat al presentar alertes?

Cadascuna de les vies compta amb els següents mecanismes:

 • Escrita: quan es marca la casella relativa a vull alertar anònimament, el Sistema no demana més dades.
 • Verbal: al finalitzar l’enregistrament de veu, es permet marcar la casella vull distorsionar la veu i el Sistema automàticament l’enregistra amb la veu distorsionada, sense que es pugui accedir a la gravació inicial amb la veu real de la persona que alerta.
 • Presencial: si es demana una reunió presencial, no es pot garantir l’anonimat però sí que es garanteix la confidencialitat de la identitat de la persona que alerta.

Seguiment de l’alerta presentada

El Sistema proporciona una contrasenya, que es pot descarregar o copiar i que permet consultar les actualitzacions sobre l’estat de l’alerta presentada, per això, és important no perdre aquest codi.

Si es tria l’opció introduir el correu electrònic, el Sistema envia a la adreça introduïda les actualitzacions de l’estat de l’alerta. L’ús d’aquesta opció no desvetlla la identitat de la persona que alerta, ja que el correu no queda enregistrat al Sistema ni es visible pel responsable.

Es pot interactuar amb el Sistema?

Sí, un cop presentada l’alerta, amb la contrasenya, es pot accedir i visualitzar comentaris o missatges introduïts per la persona responsable del Sistema i donar-los-hi resposta. Per tant, no cal crear noves alertes per afegir nova informació.

Qui gestiona el Sistema?

Està gestionat per l’Àrea Jurídica del Consorci Sanitari Integral.

Forma de resposta

La persona responsable del Sistema Intern d’Alertes únicament es comunica amb la persona que ha presentat l’alerta a través del propi Sistema, enviant missatges, actualitzacions, sol·licituds d’informació, etc. Això permet garantir l’anonimat i confidencialitat de les informacions contingudes i fer un rastreig exhaustiu del seu tractament.

Terminis

Es dona acusament de rebuda en un màxim de 7 dies naturals a comptar des del dia següent a la presentació de l’alerta i es resol en un termini màxim de 3 mesos a comptar des del dia següent a l’acusament de rebuda.

Aquests terminis es poden ampliar motivadament i per escrit a causa de les circumstàncies del cas. Si és el cas, s’informa a la persona que alerta.

Totes les comunicacions (incloses l’acusament de rebuda i la resolució) es fan a través del propi Sistema. La persona que alerta pot visualitzar-les introduint el codi de seguiment que es va generar al presentar l’alerta.

Quines garanties té?

El Sistema garanteix la confidencialitat de totes les dades introduïdes i, si la persona ho desitja, el seu anonimat. El Sistema està articulat per tal de proporcionar una absoluta traçabilitat de les accions dutes a terme amb les informacions rebudes i per garantir els principis inherents a qualsevol investigació.

Gestionar una alerta