DADES DE CONTACTE

Departament de Logística

Consorci Sanitari Integral
Av. Josep Molins, 29-41
08906 l’Hospitalet de Llobregat

Formulari de contacte

Contractació administrativa (empreses)

El Consorci Sanitari Integral forma part del sector públic. Així la seva informació de contractació es troba integrada en la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Aquest lloc web conté l’activitat contractual del Consorci, així com altra informació important per al licitador: es troben les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb i sense publicitat. També hi són disponibles les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació i les formalitzacions dels contractes d’obres adjudicats per una quantia igual o superior a 40.000 euros i de la resta de contractes adjudicats (serveis i subministraments) per una quantia igual o superior a 15.000 euros.

Altres tipus de col·laboració

Consulteu l'àrea d'Innovació