Servei de Valoració
de la Dependència

El Servei de Valoració de la Dependència del Consorci Sanitari Integral du a terme les valoracions funcionals de les persones que han sol·licitat el reconeixement de la dependència o la seva revisió en el cas que ja la tingui, i proposa el grau que correspon, d’acord amb els criteris i protocols establerts per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

L’equip de professionals del Consorci Sanitari Integral té assignada la missió
de fer les valoracions de dependència de la població dels següents territoris:

 • SEVAD 2 Barcelona

  Eixample Esquerra, Les Corts, Sants-Montjuïc i Zona Franca

 • SEVAD 3 Barcelona

  Eixample Dreta, Sant Andreu i Gràcia

 • SEVAD 6 L’Hospitalet - El Prat de Llobregat

 • SEVAD 7 i 8 Baix Llobregat

L’equip professional valorador fa la valoració al domicili
de la persona interessada, un cop rep la sol·licitud.

 • Contacte

  Servei de Valoració de la Dependència
  Av. Josep Molins, 29-41
  08906 L’Hospitalet de Llobregat

 • Atenció telefònica

  De dilluns a divendres no festius
  de 9.00 a 14.00 h

Informació d’interès

Sol·licitar la valoració del grau de dependència 

La persona interessada ha de presentar la sol·licitud de valoració. Un cop rebuda, el Servei de Valoració de Dependència es posa en contacte amb la persona interessada o de referència, per acordar la cita per fer la valoració, que es fa al domicili de la persona implicada.  

Un cop m’han valorat, què? 

El Servei elabora l’informe de valoració i fa la proposta del grau de dependència. La Direcció del Servei d'Atenció a Persones dels Serveis Territorials del Departament de Drets Socials us farà arribar la resolució del grau de dependència.

Ja tinc reconegut un grau de dependència. I ara? 

Els serveis socials del vostre Ajuntament us contactaran per elaborar-vos  el programa individual d'atenció (PIA) i establir quines de les prestacions econòmiques i serveis previstos s'ajusten millor a les vostres necessitats segons la resolució de grau que tingueu.