Hospital de Sant Joan Despí

Hospital de Sant Joan Despí

Estructura assistencial

Processos assistencials

Assistència ambulatòria
 • Consultes externes
 • Hospital de dia
 • Rehabilitació ambulatòria
 • Rehabilitació domiciliària
 • Tractament renal substitutiu
Assistència hospitalària
 • Hospitalització convencional
 • Hospitalització a domicili
Assistència quirúrgica
 • Intervenir quirúrgicament
 • Unitat cirurgia sense ingrés i acollida quirúrgica
Assistència urgent

Suport diagnòstic

 • Diagnòstic per la imatge
 • Gabinets de proves diagnòstiques i terpèutiques
 • Laboratori i dipòsit de sang
 • Anatomia patològica
 • Farmàcia
 • Cambra hiperbàrica
 • Servei d'Emergències Mèdiques (SEM)
 • Banc de sang
 • Extracció d'òrgans

Altres disciplines

 • Infermeria de pràctica avançada
 • Nutrició i Dietètica
 • Optometria
 • Treball Social
 • Fisioteràpia
 • Logopèdia

Unitats funcionals

 • Unitat de Malalties Autoimmunes
 • Unitat d'Artritis Psoriàsica
 • Unitat de Ferides Complexes
 • Unitat d'Obesitat Mòrbida
 • Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal
 • Unitat Funcional de Mama
 • Àrea de Risc Vascular
 • Unitat de Fibromiàlgia i Sensibilitació Central
 • Unitat de Carcinomatosi Peritoneal
 • Àrea Pacient Crònic Complex
 • Àrea de Fragilitat
 • Àrea de l'Aparell Locomotor

Preguntes freqüents

Informació sobre les gestions més destacades

Accedir-hi