Hospital Dos de Maig

  • Barcelona
  • Atenció Especialitzada

Hospital Dos de Maig

  • Hospital Dos de Maig C. Dos de Maig, 301
    08025 - Barcelona

    Veure al mapa

Gestionar visita o prova

L’Hospital Dos de Maig va ser inaugurat l’any 1924, mesos després de posar-se en marxa, i té una dilatada tradició com a institució al servei de la sanitat catalana. És un hospital de dimensions mitjanes que pertany al Sistema Sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i és un centre proveïdor del Servei Català de la Salut.

 

El 1999, en virtut d’un acord entre la Creu Roja Espanyola i l’Administració Sanitària de Catalunya, l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona va entrar a formar part, juntament amb l’Hospital General de l’Hospitalet, del Consorci Sanitari de la Creu Roja de Catalunya, que el 2002 va canviar el nom pel de Consorci Sanitari Integral.

El 2010, amb l’obertura de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, es va crear un nou dispositiu sanitari, el Centre d’Atenció Integral Dos de Maig, en el qual coexisteixen quatre nivells assistencials: atenció primària (amb el Centre d’Atenció Primària Sagrada Família); atenció especialitzada, atenció urgent i atenció hospitalària (amb l’Hospital Dos de Maig).

Fruit de la estratègia de coordinació territorial, darrerament, s’han desenvolupat serveis mancomunats entre l’Hospital Dos de Maig i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Reumatologia, Endocrinologia, Cirurgia Vascular i Cirurgia General) per a la gestió compartida de l’assistència, atenent a la diferent complexitat de les patologies. D’altra banda, també s’han creat dispositius territorials comuns com la Unitat Geriàtrica d’Aguts.

La població de referència del centre és majoritàriament dels districtes municipals de l’Eixample, Gràcia i Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona i és variable per dispositius i especialitats mèdiques: quasi 200.000 persones per a l’assistència especialitzada i quasi 410.000 per a l’assistència urgent, del pacient fràgil i d’hospitalització a domicili.