Residència Francisco Padilla

  • l’Hospitalet de Llobregat
  • Atenció Social

Residència Francisco Padilla

  • Residència Francisco Padilla Av. de l’Electricitat, 35-43
    08906 - L’Hospitalet de Llobregat

    Veure al mapa

La Residència Francisco Padilla és un centre públic ubicat al barri de Can Serra de l’Hospitalet de Llobregat, que presta serveis de residència assistida i de centre de dia per a la gent gran dels districtes IV (la Florida i les Planes) i V (Can Serra i Pubilla Cases).

 

L’edifici de la residència (construït pel Departament de Benestar i Família, que n’és el titular) compta amb una superfície de 4.329 metres quadrats útils, repartits en sis plantes. El servei de residència assistida té una capacitat de 80 places distribuïdes en 14 habitacions dobles i 52 individuals. Per la seva banda, el servei d’acolliment diürn té una capacitat de 30 places.

Actualment tant l’activitat de la residència com la del centre de dia es troben al 100%.

Totes les places són públiques, del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. El Consorci Sanitari Integral gestiona el centre.

Més centres
Atenció Social