La existència d’un document de voluntats anticipades possibilita el coneixement dels desitjos i valors del pacient per part dels professionals i dels qui l’han d’atendre i acompanyar, perquè així puguin respectar-los millor i tenir-los en compte en les decisions.

Si voleu formalitzar el document de voluntats anticipades, consulteu a la Unitat d’Atenció al Ciutadà de cada centre com fer-ho.

Accedir-hi

Per a més informació