Formació sanitària especialitzada (residents)

Voleu fer la residència al Consorci Sanitari Integral?

Voleu fer una rotació externa al Consorci Sanitari Integral?

Estades formatives

Estades formatives de professionals espanyols

Estades formatives de profesionals estrangers

Graus universitaris

El Consorci Sanitari Integral té conveni preferent i específic amb la Universitat de Barcelona (UB) i algunes col·laboracions puntuals amb altres universitats. Acull alumnes en pràctiques dels graus de la UB de:

 • Medicina

 • Infermeria

 • Psicologia

 • Farmàcia, Nutrició Humana i Dietètica

 • Treball Social

 • Filologia i Comunicació (Neurolingüística)

 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

  El Complex Hospitalari Moisès Broggi i l’Hospital Dos de Maig acullen estudiants de Medicina de la UB en pràctiques dels següents cursos:

  • Quart: Malalties de l’Aparell Cardiocirculatori, Malalties de l’Aparell Respiratori, Malalties de l’Aparell Nerviós, Malalties de l’Aparell Digestiu, Malalties del Sistema Endocrí i Nutrició i Otorrinolaringologia.

  • Cinquè: Ortopèdia i Reumatologia.

  • Sisè: Obstetrícia i Ginecologia (pràctiques tutelades-estada clínica hospitalària).

  Escola d’Infermeria

  El Complex Hospitalari Moisès Broggi i l’Hospital Dos de Maig acullen estudiants d’Infermeria en pràctiques de la UB i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) dels següents cursos:

  • Segon: assignatura d’Estades Clíniques I.

  • Tercer: assignatura d’Estades Clíniques II.

  • Quart: assignatura de Pràcticum.

  Facultat de Psicologia 

  El Complex Hospitalari Moisès Broggi acull estudiants de grau i màsters.

  • Pràctiques de quart curs, especialitat clínica del grau de Psicologia de la UB.

  • Pràctiques I i  II del màster de Psicologia General Sanitari de la UB.

  • Pràctiques de grau de lingüística de la facultat de Filologia i Comunicació  de la UB.

  • Pràctiques del màster de Neuropsicologia Infantil i Adults de la UAB.

  Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

  El Complex Hospitalari Moisès Broggi i l’Hospital Dos de Maig acullen estudiants de Farmàcia en pràctiques de 5è curs:

  • Pràctiques tutelades-estada hospitalària i estudiants de Nutrició Humana i Dietètica.

  Grau de Treball Social (Facultat d’Educació)

  El Consorci Sanitari Integral acull estudiants de Treball Social dels següents cursos:

  • Pràctiques de tercer del grau de Treball Social.

  • Pràctiques de quart del grau de Treball Social.

  • Pràctiques del màster de Treball Social Sanitari.

  Alumnes de grau d’altres universitats

  • Fisioteràpia (Gimbernat-UAB)

  • Teràpia ocupacional (UAB)

  • Logopèdia (UAB)

  • Odontologia (UIC)

  Secretaria de docència

  93 553 12 00, extensió 7101/7085

  Formulari de contacte