Model assistencial

El Model assistencial i organitzatiu del Consorci Sanitari Integral expressa el nostre compromís quan a la forma en la que volem dur a terme el propòsit que tenim com a organització sanitària i social.

El Model assistencial i organitzatiu del Consorci Sanitari Integral expressa el nostre compromís quan a la forma en la que volem dur a terme el propòsit que tenim com a organització sanitària i social.

Aquest compromís s’expressa en un desig, una visió, de com volem que se sentin les persones (ciutadans, usuaris i professionals) amb les que ens relacionem en la nostra activitat diària:

  • Volem persones en un bon estat de salut i autònomes en la seva cura.
  • Que quan tinguin contacte amb nosaltres se sentin acollides i acompanyades.
  • Que quan necessitin de la nostra atenció, les decisions siguin compartides.
  • Volem que percebin coherència i continuïtat en l’assistència que reben.
  • Volem oferir el nivell d’atenció més idoni per a la seva necessitat i el recurs més eficient per a la persona i el sistema.

Per aconseguir tot això, volem donar capacitat de decisió i responsabilitat als nostres professionals i que se sentin realitzats personal i professionalment.


Aquest desig es concreta en quatre pilars o compromisos que s’han definit amb la participació dels professionals sanitaris:

  • Oferir la millor experiència possible a les persones (ciutadans, usuaris dels nostres serveis i professionals que hi treballem).
  • Garantir la continuïtat assistencial clínica i de flux.
  • Fer servir sempre el recurs assistencial més idoni i proper a l’usuari.
  • Incrementar l‘apoderament dels professionals i la visió de futur.

Contacteu amb nosaltres

Telèfons i formularis