El Consorci

El Consorci Sanitari Integral

Benvinguts i benvingudes al web del Consorci Sanitari Integral (CSI), una institució que s’ha proposat com a repte fonamental donar una resposta de qualitat a les necessitats de la seva població de referència, amb el compromís de la millora contínua que impulsa el nostre Consell Rector. 

El CSI és una entitat pública que presta els seus serveis en l’àmbit de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i el Baix Llobregat.

El nostre actiu més important són els més de 3.000 professionals que treballen als diferents nivells assistencials, atenció primària de salut, centres hospitalaris, centres sociosanitaris i residencials, amb l’objectiu de donar una resposta integral a les necessitats assistencials.

Aquesta és una eina d’informació i comunicació per a la nostra població de referència, per als nostres usuaris i també per als professionals de l’àmbit sanitari i social. Mitjançant aquest web volem donar a conèixer, qui som, quins són els nostres objectius, la nostra activitat i també volem recollir les vostres aportacions i suggeriments.

Tot això amb l’objectiu final de ser una organització oberta a la comunitat, accessible i pròxima.

Moltes gràcies

Dr. Carles Constante i Beitia 
Director general

Vídeo corporatiu