Per obtenir una còpia d’algun informe, del resultat d’alguna exploració o d’altra documentació clínica que pugueu precisar, teniu diferents opcions:

 • A través de  La Meva Salut
 • On-line, omplint aquest  formulari
 • A través del punt d’atenció documental del centre on us han fet l’assistència.

Si necessiteu un informe nou d’assistència clínica, l’heu de demanar a la Unitat d’Atenció al Ciutadà del vostre centre. Consulteu aquest apartat

Informe mèdic nou

Per recollir qualsevol documentació clínica, cal que us acrediteu amb el DNI/NIE/Passaport.

Pot venir una altra persona en el vostre nom per recollir aquesta documentació. En aquest cas, cal presentar:

 • Autorització escrita de la persona propietària de la història clínica.
 • Fotocòpia del DNI de la persona propietària de la historia clínica.
 • Original del DNI de la persona autoritzada.

En cas de defunció:     

 • Fotocòpia del part de defunció.
 • Fotocòpia del DNI de la persona difunta, llibre de família o altres documents que acreditin la vinculació de la persona sol·licitant amb la persona difunta.
 • Original del DNI de la persona sol·licitant.

Davant de qualsevol dubte sobre el lliurament de la documentació clínica, podeu adreçar-vos al punt d’atenció documental del vostre centre corresponent:

 • Hospital Dos de Maig
  • Horari presencial i telefònic: de dilluns a divendres laborables, de 10 a 13 h
   93 507 27 00 – ext. 9207
  • Entrada pel carrer Dos de Maig, número 301. Bloc A (color groc) 1a. planta veure plànol
 • Hospital General de l’Hospitalet/Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet/CAE Ronda la Torrassa

  • Horari presencial i telefònic: de dilluns a divendres laborables, de 10 a 13 h
   93 553 12 00 – ext. 6272
  • Arxiu. Entrada per l’av. Ramón Solanich i Riera, s/n. Bloc E- Consultes Externes (color taronja) veure plànol
 • Hospital de Sant Joan Despí/CAE Cornellà de Llobregat/CAE Sant Feliu de Llobregat
  • Horari presencial i telefònic: de dilluns a divendres laborables, de 10 a 13 h
   93 553 12 00 – ext. 7393
  • Mostrador principal. Entrada per l’av. Baix Llobregat, número 30-45. Consultes Externes veure plànol

Sol·licitar documentació clínica