Per obtenir una còpia d’algun informe, del resultat d’alguna exploració o d’altra documentació clínica que pugueu precisar, teniu diferents opcions:

Per recollir qualsevol documentació clínica, cal que us acrediteu amb el DNI/NIE/Passaport.

Pot venir una altra persona en el vostre nom per recollir aquesta documentació. En aquest cas, cal presentar:

  • Autorització escrita de la persona propietària de la història clínica.
  • Fotocòpia del DNI de la persona propietària de la historia clínica.
  • Original del DNI de la persona autoritzada.

En cas de defunció:     

  • Fotocòpia del part de defunció.
  • Fotocòpia del DNI de la persona difunta, llibre de família o altres documents que acreditin la vinculació de la persona sol·licitant amb la persona difunta.
  • Original del DNI de la persona sol·licitant.

Davant de qualsevol dubte sobre el lliurament de la documentació clínica, podeu adreçar-vos a la Unitat d’Atenció al Ciutadà del centre corresponent.

Sol·licitar documentació clínica