Per obtenir una còpia d’algun informe, del resultat d’alguna exploració o d’altra documentació clínica que pugueu precisar, teniu diferents opcions:

Per recollir qualsevol documentació clínica, cal que us acrediteu amb el DNI/NIE/Passaport.

Pot venir una altra persona en el vostre nom per recollir aquesta documentació. En aquest cas, cal presentar:

 • Autorització escrita de la persona propietària de la història clínica.
 • Fotocòpia del DNI de la persona propietària de la historia clínica.
 • Original del DNI de la persona autoritzada.

En cas de defunció:     

 • Fotocòpia del part de defunció.
 • Fotocòpia del DNI de la persona difunta, llibre de família o altres documents que acreditin la vinculació de la persona sol·licitant amb la persona difunta.
 • Original del DNI de la persona sol·licitant.

Davant de qualsevol dubte sobre el lliurament de la documentació clínica, podeu adreçar-vos al punt d’atenció documental del vostre centre corresponent:

 • Hospital Dos de Maig
  • Horari presecial i telefònic: de dilluns a divendres laborables, de 10 a 13 h.
   93 507 27 00 – ext. 9207
  • Entrada pel carrer Dos de Maig, número 301. Bloc A (color groc) 1a. planta (veure plànol).

Sol·licitar documentació clínica