Informació sobre obres

Millora de la ventilació i la climatització de la Residència Collblanc

La Residència Collblanc iniciarà una etapa d’obres per renovar els equips de ventilació i climatització, que afectarà totes les plantes del centre. Durant aquest període, seguint les indicacions del Departament de Drets Socials, amb qui la Residència té concertada l’activitat, la residència mantindrà la màxima ocupació i l’activitat de forma habitual, però s’hauran de produir ajustos que afectaran tant a les persones usuàries com als professionals del centre.

 • Temperatura constant a les habitacions i als espais comuns sense oscil·lacions que pugin produir fred o calor, per al confort i seguretat de les persones usuàries.

 • Nivells millorats de ventilació, que redueix el risc d’establiment de gèrmens en l’ambient i de transmissió de malalties

 • Augment de la eficiència energètica, i s’aconseguirà un sistema més eficient i sostenible.

 • Sanejament de les canonades de distribució hidràulica dels aparells amb la qual cosa s’eliminen fuites d’aigua, averies en aquis i components, etc.

Afectacions per al servei residencial

Afectacions per al centre de dia

Preguntes freqüents

Quina és la durada de les obres?

La previsió inicial és que comencin a mitjans de setembre del 2023, i finalitzin a finals del 2024. Constaran de 9 fases. El calendari es podrà ajustar en funció del desenvolupament de les obres.

Quines activitats faran les persones ateses?

La residència mantindrà l’activitat de forma habitual i amb la màxima ocupació, seguint les indicacions del Departament de Drets Socials, però amb ajustos de l’espai on tindran lloc les activitat.
Es mantindrà el mateix pla d’activitats actuals, incloent-hi els serveis complementaris com són la teràpia amb animals (LUR), perruqueria i podologia.

Com s'organitzarà l'activitat diària?

Per a les persones ateses al servei de centre de dia, està previst que del 12/10/2023 al 22/04/2023 facin les activitats al gimnàs del centre (planta 0). Del 22/04/2023 al 01/10/2024 faran les activitats als menjadors comunitaris de les plantes 1, 2 i 3 del centre.

Les persones ateses del servei residencial de la planta afectada per l’obra duran a terme les tasques habituals a l’espai on actualment es troba el centre de dia (planta 0). Aquestes persones traslladaran temporalment el seu dormitori a una altra habitació.

Com serà l'organització de les persones ateses a les habitacions?

De forma temporal, i fins a finalitzar la 3a fase de les obres, les habitacions dobles es transformaran en triples, i algunes individuals en dobles. S’informarà de a quina habitació es traslladarà la persona atesa a tots els familiars referents.

Què es tindrà en compte per posar l’usuari en una habitació o en una altra?

Per assignar de la millor manera les habitacions, l’equip professional de la residència farà una valoració multidisciplinària per valorar de cada perfil de forma individual.

Podrem passar temps amb ells al nou espai diürn?

L’espai habilitat per passar el dia és el que correspondria al menjador comunitari de les plantes. Les visites es podran fer a les habitacions, sempre que no coincideixin amb altres familiars a la mateixa vegada.

On menjaran les persones ateses?

Al mateix lloc on, segons el calendari, desenvolupin la seva activat diària.

Com s’organitzaran els professionals del centre?

Les obres obligaran a adaptar algunes rutines per adequar-los a les necessitats de les persones ateses i hauran de distribuir-se de forma diferent a les plantes. Es valorarà la necessitat específica  d’implantar personal de reforç segons les necessitats de cada moment.

Si necessito fer alguna consulta, a qui m’he d’adreçar?

Podreu contactar telefònicament amb la treballadora social (Sabrina Asensio) a través del n. 93 554 39 71 o demanar cita prèvia per ser atès presencialment, de dilluns a divendres laborals, de 9.00 a 15.00 h, o a través del formulari que trobareu al final d’aquesta pàgina.

 • Contacte

  Si teniu cap dubte, podeu contactar telefònicament amb la treballadora social (Sabrina Asensio) o demanar cita prèvia per ser atès presencialment o omplir el següent formulari

 • Atenció telefònica

  De dilluns a divendres no festius
  de 9.00 a 15.00 h