LEAN HEALTHCARE

Qualitat gestió

En el Consorci Sanitari Integral apliquem el Lean Healthcare des de l’any 2008, mitjançant l’ús d’eines que formen part del nostre model de gestió. Som una de les primeres organitzacions públiques sanitàries a l’Estat en aplicar la metodologia Lean i vam estar la primera organització en aplicar aquesta metodologia a tots els processos. Aquest caràcter pioner ha estat reconegut i hem estat referència per a altres organitzacions.

Què és el sistema Lean Healthcare?

És un sistema d’orgranització focalitzat en la millora de la eficiència dins l’entorn sanitari. Es basa en sistemitzar l’eliminació d’allò que no afegeix valor, amb l’objectiu d’incrementar el temps que dediquem a afegir valor al pacient.

De totes les eines Lean que fem servir, n’hi ha dues que destaquen especialment al Consorci Sanitari Integral pel gran nivell d’implantació i perquè permeten estendre la cultura d’afegir valor al pacient: la metodologia 5S i la metodologia Kaizen.

Metodologia 5S

Aquest mètode ens ajuda a sistematitzar l’ordre funcional dels espais assistencials per millorar la seguretat dels processos i l’eficiència de les activitats.

Per a fer-ho possible, s’executen petites auditories on els professionals analitzen la necessitat d’estandarditzar l’ordre dels seus espais i equips de treball. Entre les fites aconseguides a la nostra organització, podem destacar:

 • Més de 10.000 accions de millora implementades, derivades d’auditories
  periòdiques.
 • Més de 1.000 professionals han participat en l’execució de les 5S (participant en
  auditories o bé implicats en l’execució d’accions de millora).

 

Metodologia Kaizen

Amb l’eina Kaizen executem projectes de millora que normalment tenen afectació a diferents àrees assistencials.

La filosofia de treball de l’eina es basa en:

 • Aplicar petits canvis que millorin la situació de partida.
 • Sense necessitat de grans inversions.
 • Amb la participació dels professionals que treballen en el dia a dia.
 • Amb l’execució ràpida de les accions.

Aquesta eina és de continua aplicació. En més de 50 Kaizen duts a terme des del 2008, aquests són alguns dels exemples de millora aconseguits:

 • Millora de l’eficiència de les activitats fins a l’inici del tractament en els pacients amb codi ictus (temps porta-agulla), en el qual s’ha passat de 48 minuts fins a per sota de 30 minuts (dades mantingudes en els darrers anys).
 • Millora de la coordinació i la gestió de l’alta en els pacients del Servei de Medicina Interna, on s’ha aconseguit una reducció de 14 dies a 11 dies de l’estada mitjana dels pacients a planta.
 • Millora del circuit de la gestió del medicament a unitats d’hospitalització amb la reducció d’un 75% de les incidències.
 • Reducció del 40% del material emmagatzemat en magatzems perifèrics en serveis com Rehabilitació, unitats d’hospitalització o centres d’atenció primària, per la reducció de l’estoc i la millora de la utilització dels espais.
 • Estalvi del 34% de la distància que camina el fisioterapeuta en la sala, per la millora organitzativa dels espais.
 • Millora de la percepció de la satisfacció del servei de Rober del 20% al 88%, amb la millora de la gestió de la roba i la reducció de les incidències.
Reconeixements i jornades

La nostra gestió amb la metodologia Lean Healthcare ha estat reconeguda públicament a través de guardons i també hem estat referents per a altres institucions. Aquests són alguns exemples:

Premi al projecte Lean Healthcare a la innovació en qualitat assistencial pel Sistema Nacional de Salud. Edició 2009

II Jornada Lean Healthcare en España, organitzada pel Consorci Sanitari Integral i celebrada el 20 de setembre de 2012. Va reunir a experts de l’aplicació del mètode en la sanitat per compartir experiències i presentar les millores i innovacions aconseguides.

Jornada Lean Community celebrada al maig de 2017.