• 2022
  • 2023
  • 2024
Lloc de treball Centre Especialitats Data límit
Facultatiu/iva adjunt/a Hospital General de l’Hospitalet Nefrologia 06/06/2022
Facultatiu/iva adjunt Historial d'ofertes Unitat de Cures Intensives 16/12/2022
Pediatre/a CAP la Torrassa Atenció primària 16/12/2022
Tècnic/a valorador/a de la dependència Servei de Valoració de la Dependència Infermeria/teràpia ocupacional/fisioteràpia/psicologia/treball social 20/12/2022
Facultatiu/iva adjunt/a Hospital de Sant Joan Despí Dermatologia 02/01/2023
Responsable higienicosanitari/tària Historial d'ofertes Atenció residencial 02/01/2023
Tècnic/a valorador/a (metge/ssa) Servei de Valoració de la Discapacitat Medicina 27/01/2023
Tècnic/a de logística Serveis corporatius Logística i Contractació Pública 23/02/2023
Tècnic/a recursos humans Hospital General de l’Hospitalet Contractació i Temps de Treball 27/02/2023
Infermer/a CAP la Torrassa Infermer/a 28/02/2023
Facultatiu/iva adjunt/a Centre Traumatologia 29/03/2023
Infermer/a neonatal Hospital General de l’Hospitalet Infermer/a neonatal 29/03/2023
Facultatiu/iva adjunt/a Centre Hematologia 31/03/2023
Facultatiu/iva adjunt/a Hospital de Sant Joan Despí Cirurgia Oncològica 30/04/2023
Facultatiu/iva adjunt/a Hospital Dos de Maig Cardiologia 30/04/2023
Coordinador/a de gerontologia Residència Collblanc i Residència Francisco Padilla Residència 30/04/2023
Infermer/a diagnòstic per la imatge Historial d'ofertes Infermer/a diagnòstic per la imatge 30/04/2023
Facultatiu/iva adjunt Hospital de Sant Joan Despí Unitat de Cures Intensives 31/05/2023
Infermer/a Residència Franciso Padilla Atenció residencial 31/05/2023
Infermer/a Hospital Dos de Maig Hospitalització 13/06/2023
Infermer/a pediatria CAP Collblanc Infermer/a 25/06/2023
Guàrdies Metge/essa medicina interna Historial d'ofertes Medicina Interna 30/06/2023
Metge/essa Medicina Interna ESIC Historial d'ofertes Medicina Interna 30/06/2023
Director/a tècnic/a Historial d'ofertes Director/a tècnic/a 09/07/2023
Tècnic/a comptable Hospital General de l’Hospitalet Comptabilitat 12/07/2023
Fisioterapeuta Historial d'ofertes Fisioterapeuta 19/07/2023
Treballador/a Social Historial d'ofertes Treballador/a Social 21/07/2023
Terapeuta ocupacional Historial d'ofertes Terapeuta ocupacional 06/08/2023
Suport auxiliar Historial d'ofertes Suport auxiliar 06/08/2023
Metge/essa radiodiagnòstic Historial d'ofertes Radiodiagnòstic 15/08/2023
Infermeres extraccions Hospital de Sant Joan Despí Extraccions 21/08/2023
Analista de sistemes Meta 4 Serveis corporatius Informàtica i sistemes 28/08/2023
Analista de sistemes SAP Serveis corporatius Informàtica i sistemes 28/08/2023
Metge/essa del treball Centre de Serveis Compartits Medicina del treball 01/09/2023
Tècnic/a de desenvolupament organitzatiu Centre Serveis Compartits Desenvolupament 26/09/2023
Infermer/a Hospital Dos de Maig Hospitalització 30/09/2023
Llevador/a Hospital General de l’Hospitalet Llevadors/es 30/09/2023
Infermer/a Hospital de Sant Joan Despí Hospitalització a Domicili 30/09/2023
Infermer/a Hospital de Sant Joan Despí Unitat de Reanimació 30/09/2023
Infermer/a quiròfan Hospital General de l'Hospitalet Bloc quirùrgic 30/09/2023
Infermer/a Hospital General de l’Hospitalet Urgències/Hospitalització 30/09/2023
Infermer/a Hospital de Sant Joan Despí Diàlisi peritoneal 30/09/2023
Infermer/a sociosanitari Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet Sociosanitari 30/09/2023
Infermer/a Hospital de Sant Joan Despí Gabinet de proves 30/09/2023
Metge/essa geriatre/a Hospital Dos de Maig Geriatria 30/09/2023
Pediatre/a Hospital General de l’Hospitalet Neonatologia 16/10/2023
Pediatres CAP la Torrassa Pediatre/a 16/10/2023
Metge/essa cirurgia ortopèdica Historial d'ofertes Cirurgia ortopèdica 17/10/2023
Metge/essa internista Historial d'ofertes Medicina Interna 23/10/2023
Suport auxiliar Residència Collblanc Suport auxiliar 23/11/2023
Metge/essa Servei de Medicina Interna Hospital de Sant Joan Despí Medicina Interna 15/12/2023
Metge/essa de família Centre d'Atenció Primària La Torrassa i Centre d'Atenció Primària Collblanc Atenció primària 19/12/2023
Metge/essa de família EAP de Collblanc i de La Torrassa per atenció de les dues residències geriàtriques Atenció primària 19/12/2023
Administratiu/iva gestió Residència Residència Collblanc Administrativo/a 08/01/2024
Tècnic/a recursos humans Hospital General de l'Hospitalet Especialitats 08/01/2024
Metge/essa Servei de Cardiologia Hospital Dos de Maig Cardiologia 15/01/2024
Llevadora Hospital General de l’Hospitalet Llevadors/es 25/01/2024
Tècnic/a de desenvolupament organitzatiu Centre Serveis Compartits Desenvolupament 05/02/2024
Metge/ssa Servei Valoració de la Discapacitat ABS Sagrada Familia Metge/ssa Servei Valoració de la Discapacitat 13/02/2024
Metges/esses especialistes en Neurologia Hospital Dos de Maig Neurologia 29/02/2024
Metge/essa especialista en Medicina Física i Rehabilitació Hospital de Sant Joan Despí Rehabilitació 29/02/2024
Metge/essa de família Centre d'Atenció Primària Collblanc Atenció Primària 18/04/2024