El Treball Social Sanitari avalua les necessitats psicosocials de les persones ateses per motius de salut en els centres d’atenció primària, i d’atenció especialitzada (hospitals d’aguts i sociosanitari o atenció intermèdia) del Consorci Sanitari Integral.

Aquest servei fa l’estudi social sanitari i el diagnòstic social sanitari per elaborar un pla d’intervenció individualitzat per a cada persona, família o col·lectiu.

Aquest pla es prepara conjuntament amb la resta de professionals de l’equip assistencial (medicina, infermeria i altres professionals) i, si és necessari, amb els serveis del territori.

El Servei de Treball Social també participa en la promoció i prevenció de la salut de la població atesa.

 

Àrees d’intervenció de Treball Social

 • Dona i atenció maternoinfantil
 • Cronicitat
 • Fragilitat
 • Malaltia avançada i/o situació de final de vida
 • Violència masclista o qualsevol altre tipus de maltractament
 • Salut mental
 • Conductes addictives
 • Malaltia aguda amb important deteriorament funcional o cognitiu
 • Processos quirúrgics complexos i sense suport a l’alta
 • Situacions de vulnerabilitat social
 • Situacions d’urgència social o emergència social

 

Contacteu amb l'Àrea de Treball Social de cada centre: