Nosaltres

Com ho fem?

El Consorci Sanitari Integral treballa segons una política de qualitat que ve definida en la missió (la nostra raó de ser), la visió (allà on volem arribar) i els valors que ens han de guiar en les nostres actuacions diàries.

Aquest marc estratègic defineix els criteris d’actuació per tal de millorar, de forma continuada, en tots els àmbits d’activitat (gestió, assistència, recursos humans…) i posa de relleu el compromís de l’Entitat per acomplir els requisits dels nostres clients així com els legals i reglamentaris aplicables.

 • Missió

  Ser una organització sanitària i social que ofereix una assistència de qualitat i que acompanya les persones al llarg de la seva vida, per tal que siguin el màxim autònomes possible.

 • Visió

  Volem ser una organització socialment responsable, referent en humanització i innovació.

  Volem donar resposta a les noves necessitats sanitàries i socials de la ciutadania.

  Volem promoure el desenvolupament dels professionals i l’orgull de pertinença.

 • Valors corporatius

  • Qualitat professional
  • Equip
  • Compromís
  • Desenvolupament

LEMA CORPORATIU
“Amb tu per la teva salut”

Contacteu amb nosaltres

Telèfons i formularis