Unitat Neonatal

L’área de Neonatologia del nostre centre está destinada a donar assisténcia als nadons des del naixement fins a que marxen a casa amb l’alta hospitalária. Posteriorment també es fa el seguiment als nadons que ho requereixen a les consultes externes própies de l’área.

L’Hospital General de l’Hospitalet disposa d’una Unitat Neonatal de nivell II, capacitada per assumir nadons de més de 32 setmanes de gestació i més de 1,5 kg de pes quan neixen. L’atenció és continuada les 24 hores.

Els professionals de Neonatologia treballen conjuntament amb els obstetres per fer un seguiment prenatal acurat de les gestacions de risc.

L’atenció neonatal está centrada en la família, amb cures individualitzades i de qualitat humana, que respecten els drets dels nadons i fomenten el vincle mare-nadó.

Punts d'atenció

  • Incubadores

  • Bressols térmics

  • Unitats de fototerápia

  • Equip de monitorització