Nosaltres

Qui som?

El Consorci Sanitari Integral és una entitat jurídica pública de la Generalitat de Catalunya, participada majoritàriament pel CatSalut i en la qual també en són entitats consorciades l’Ajuntament de Sant Joan Despí, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Institut Català de la Salut i la Creu Roja.

Gestiona diferents centres sanitaris, socials i un centre d’atenció intermèdia i serveis de les seves àrees d’influència: l’Hospitalet de Llobregat Nord, el Baix Llobregat Centre i Fontsanta i l’Àrea de Salut Integral Barcelona Dreta.

Les entitats consorciades es troben representades en el màxim òrgan de govern de l’entitat: el Consell Rector.

El Consell Rector

El Consell Rector és el màxim òrgan de govern. El formen 11 persones representants de les entitats consorciades: el Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Ajuntament de Sant Joan Despí, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Creu Roja.

 

Les seves funcions principals són l’orientació general de les activitats del Consorci dins dels objectius estatutaris de l’Entitat i l’aprovació dels plans estratègics i dels plans plurianuals d’actuació, reflectits al pressupost anual; l’aprovació dels comptes anuals, que comprenen el balanç de situació a final d’any, el compte de pèrdues i guanys i la memòria corresponent a l’exercici anterior, i l’aprovació de la liquidació del pressupost anual. Totes les actuacions tenen com a referència el Codi de bon govern.

 • Presidència

  Marta Álvarez Daroca

  Servei Català de la Salut

 • Vocal

  Josep Quitet Torner

  Creu Roja de Catalunya

 • Vocal

  Laura García Manota

  Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

 • Vocal

  José Antonio Pujante Conesa

  Servei Català de la Salut

 • Vicepresidència

  M. Jesús Labordena Barceló

  Servei Català de la Salut

 • Vocal

  Francesc Vives Camprubí

  Ajuntament de Sant Joan Despí

 • Vocal

  Assumpció González Mestre

  Servei Català de la Salut

 • Vocal

  Gemma Valeta Juan

  Servei Català de la Salut

 • Secretària

  Meritxell Serra Garreta

 • Vocal

  Ana Clopés Estela

  Servei Català de la Salut

 • Vocal

  Alba Benaque Vidal

  Servei Català de la Salut

 • Vocal

  Gina Pol Borràs

  Consell Comarcal del Baix Llobregat

Organigrama