Nosaltres

El Consorci Sanitari Integral té diferents línies d’atenció: sanitària (primària i especialitzada), sociosanitària i social.

Els nostres centres

Contacteu amb nosaltres

Telèfons i formularis