Covid-19

Normativa de visites als centres del Consorci

Amb l’objectiu de protegir els professionals i les persones vulnerables que són ateses als nostres centres, ha establert una sèrie de zones concretes on es manté l’ús de mascareta.

Als centres sanitaris i sociosanitaris hauran de portar mascareta:

 • Tothom que presentin simptomatologia d’infecció respiratòria.
 • Els pacients que es trobin a les següents zones:
  • Urgències incloses les sales d’espera (tant dels hospitals com dels centres d’atenció primària)
  • Hospital de dia
  • Diàlisi
  • Equip de Suport Integral a la Complexitat (ESIC)
 • Els acompanyants que es trobin a les següents zones:
  • Urgències incloses sales d’espera (tant dels hospitals com dels centres d’atenció primària)
  • Hospital de dia
  • Unitat de Cures Intensives (UCI)
  • Equip de Suport Integral a la complexitat (ESIC)

Es podran prendre precaucions addicionals en cas d’aparició de símptomes en residents o visitants, o en èpoques d’elevada transmissió.


Podeu consultar mes informació sobre la COVID-19 al
Canal Salut

(Actualitzat el 23 d’agost de 2023)

TENIU DUBTES?

Contacteu

Telèfons i formularis