Com ho fem

Política de qualitat

El Consorci Sanitari Integral treballa segons una política de qualitat que ve definida en la missió (la nostra raó de ser), la visió (allà on volem arribar) i els valors que ens han de guiar en les nostres actuacions diàries.

Aquest marc estratègic defineix els criteris d’actuació per tal de millorar, de forma continuada, en tots els àmbits d’activitat (gestió, assistència, recursos humans...) i posa de relleu el compromís de l'Entitat per acomplir els requisits dels nostres clients així com els legals i reglamentaris aplicables.