• Inici
  • Notícies
  • L?Hospital Moisès Broggi estrena un mamògraf donat per la Fundació Amancio Ortega a través del CatSalut

L?Hospital Moisès Broggi estrena un mamògraf donat per la Fundació Amancio Ortega a través del CatSalut

  • Dimecres 12 de juny 2019

El Consorci Sanitari Integral renova dos dels seus mamògrafs, amb equips donats per la Fundació Amancio Ortega a través del CatSalut. L’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi ha estat el primer en posar en marxa un d’ells, que permetrà guanyar en eficàcia, sensibilitat de la imatge i disminuirà la radiació que rep la pacient.

El nou equip és un model fdr-MS-3500 Amulet Innovality de la marca Fujifilm i es tracta d’un mamògraf amb tecnologia digital directa que permet crear imatges d’alta definició amb una mida de píxel de 50 μm. La màquina disposa d’un control automàtic d’exposició intel·ligent que analitza la informació obtinguda a partir d’imatges de preexposició a dosis baixes. Això permet analitzar la densitat de la glàndula mamària i així definir l’energia de raigs X i el nivell més adequat de dosi requerit.

La mamografia digital presenta una sèrie d’avantatges sobre la convencional: millor resolució de contrast, possibilitat de manipulació per millorar la imatge, eliminació de possibles artefactes de la placa, rapidesa del procediment i menor dosi de radiació. També és superior a la convencional per detectar càncer de mama en dones joves, premenopàusiques o perimenopàusiques i en dones amb mames denses.

Aquest tipus d’equip disposa de la innovadora tecnologia 3D que permet realitzar tomosíntesi, que consisteix en diferents projeccions amb diferents angulacions entre si, que posteriorment són reconstruïdes en sèries de talls fins d’alta resolució i que poden ser reproduïts de manera individual o en mode dinàmic (cinema). Es fan amb molt baixa dosi, de manera que el total de la radiació emesa a cada pacient no sobrepassi el llindar internacionalment acceptat de 10 mGy de dosi glandular mitjana en el conjunt de les projeccions.

Gairebé simultàniament, l’equip pot fer una mamografia digital d’alta resolució, amb la qual cosa la tomosíntesi no elimina la mamografia digital sinó que la complementa. La tomosíntesi millora la superposició d’estructures normals i patològiques (inconvenient de la mamografia convencional i digital 2D), especialment en mames denses, que dificulta o impedeix una adequada detecció i avaluació de les lesions. La nova aplicació genera imatges tomogràfiques o uniplanars i millora la sensibilitat diagnòstica en el 15-30% i redueix notablement la taxa de segones trucades (estudis complementaris) en programes de cribratge de mama. La tomosíntesi ajuda a localitzar les petites lesions mamàries espiculades, distorsions del parènquima o nòduls en les tres dimensions de l’espai.

Com que la compressió abans de fer la presa radiogràfica té com a finalitat evitar la superposició d’estructures, la tomosíntesi podria evitar la necessitat de compressió que s’exerceix sobre la mama o, almenys, reduir-la i evitar d’aquesta manera el dolor que moltes dones experimenten durant la mamografia. El disseny de la pala de compressió, que s’ajusta a la forma de la mama, també assegura una compressió òptima aplicada sobre tota la superfície de la mama sense causar incomoditat innecessària a la pacient.

El nou mamògraf també disposa de la tecnologia per fer biòpsies guiades per estereotàxia i la possibilitat d’adaptar el sistema de biòpsia al buit, molt més eficient i que permet a l’equip de mama millorar la detecció de patologia i minvar la taxa de falsos positius. El major contrast de la imatge digital facilita sobretot la detecció de subtils microcalcificacions, un dels signes que poden fer sospitar precoçment la presencia de lesions malignes.

Quant al confort, el moviment del mamògraf és automatitzat, cosa que suposa menys càrrega física per fer les projeccions i major rapidesa del processat d’imatges perquè elimina la digitalització indirecta dels xassís. A més a més, el tipus d’il·luminació de la sala ajuda a les pacients a relaxar-se i fer l’estudi amb un estrès mínim. L’equip disposa d’una butaca-llitera per dur a terme les biòpsies amb les pacients assegudes o estirades, que es pot fer servir com a llitera si la pacient es mareja. Tot el procés es fa dins de la mateixa sala, cosa que permet un control continu de la pacient. Fins ara es deixava a aquesta sola a la sala per anar a digitalitzar les plaques a la sala adjacent.

Aquest equip és el primer aparell que rep un centre del Consorci Sanitari Integral procedent de la donació de la Fundació Amancio Ortega. Al juliol, s’instal·larà un segon mamògraf a l’Hospital General de l’Hospitalet. En total, es duen a terme entre els dos hospitals 5.500 mamografies a l’any, de les quals 4.000 aproximadament corresponen al programa de cribratge del càncer de mama. Així mateix, es fan al voltant de 200 procediments intervencionistes anuals guiats pel mamògraf com són les biòpsies, els marcatges prequirúrgics amb arpons o les galactografies.

  • COMPARTIU