• Inici
  • Primera Jornada d?Actualització en Infecció per VIH

Primera Jornada d?Actualització en Infecció per VIH

24d’abril

  • 24/04/2019

La Jornada té com a objectius donar coneixements per:

  • Detecció precoç del pacient infectat per VIH com eina pel control de l’epidèmia.
  • Actualització dels principals problemes que afecten els pacients infectats per VIH i la seva atenció en l’àmbit sanitari.
  • Familiarització dels circuits existents.
  • Taller de casos pràctics

Es pot triar entre una o l’altra data.

DOCUMENTS ADJUNTS
Programa

  • COMPARTIU