1/1/19

  • Dijous, 13 de juny 2019

Per les categories de cirurgia major ambulatòria, de mortalitat i també de reingressos.

Per les categories de cirurgia major ambulatòria, de mortalitat i també de reingressos.

L’Hospital Dos de Maig i l’Hospital Transversal (format per l’Hospital General de l’Hospitalet-Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet-Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi) han estat guardonats en diferents indicadors als premis de benchmarking CSC / ARQ 2019.

En el cas de l’Hospital Dos de Maig, el centre ha obtingut el diploma en l’indicador de cirurgia major ambulatòria, en el mortalitat i també en el de reingressos. Això vol dir que forma part d’un grup de centres que obtenen els millors resultats en aquest camp, un cop comparats amb la mitjana de tots els participants.

Per la seva banda, l’Hospital Transversal ha entrat en el grup dels guardonats amb millors resultats en l’indicador de cirurgia major ambulatòria.

Els premis de benchmarking CSC / ARQ 2019 estan promoguts pel Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Benchmarking Sanitari 3.0. És un projecte que examina l’anàlisi del rendiment i la qualitat amb la finalitat de superar la limitació actual de les fonts d’informació i permetre que els centres que en formin part puguin compartir alguna cosa més que dades i resultats. Higia Benchmarking col·labora en aquest projecte del CSC en l’apartat tècnic, en la definició i construcció dels indicadors d’eficiència, adequació i qualitat assistencial que s’han utilitzat per identificar els hospitals Benchmark. Per poder realitzar aquesta valoració Benchmark, s’analitzen els resultats que s’obtenen a partir de la informació dels CMBD dels hospitals participants mitjançant les anàlisis comparatives ajustades de la plataforma Benchmarking Sanitari 3.0® (BS3).

  • COMPARTIU