• Inici
  • Notícies
  • Comunicat de premsa, actualització sobre el ciberatac del 7 d'octubre

Comunicat de premsa, actualització sobre el ciberatac del 7 d’octubre

  • Dimarts 11 d'octubre 2022

En el curs de les actuacions de seguiment de l'incident s'ha detectat que, a banda de la pèrdua d'accés temporal a la informació de les persones usuàries -que està en procés de recuperació-, s'ha vist compromesa la confidencialitat de dades.

· Des del primer moment, s'ha informat l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya de l'incident patit i de les actuacions que s'estan duent a terme i s'està treballant conjuntament amb aquests organismes per delimitar-ne l'abast i adoptar les mesures escaients.

· El CSI ha pres les oportunes mesures correctores per solucionar i mitigar el seu impacte.

-Restaurar el sistema amb un servei de còpia al núvol.
-Mesures per evitar la suplantació d'usuaris dels sistemes d'informació corporatius.
-Activar el pla de contingència per mantenir l'activitat assistencial.
-Segmentació a nivell de xarxa, desplegament de tallafocs i altres mesures que han dificultat el moviment intern de l'atacant i ha permès limitar l'impacte.

· Un cop confirmada la filtració d'un volum reduït de dades, i mentre l'Agència de Ciberseguretat ho analitza, es recomana als professionals prestar una atenció especial davant possibles informacions que puguin arribar mitjançant correu electrònic o terminals mòbils, per evitar eventuals suplantacions.

· L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ja està treballant per minimitzar l'impacte de la publicació de les dades.

· EL CSI exercirà totes les accions legals al seu abast respecte els responsables de qualsevol mal ús o revelació d'informació que vagi en contra de la confidencialitat de la informació afectada pel ciberatac.

  • COMPARTIU