L?HADO de l?Hospital Dos de Maig celebra 10 anys

  • Dijous 10 de març 2016

 El passat mes de febrer, el Servei d’Hospitalització Domiciliària (HADO) de l’Hospital Dos de Maig ha celebrat els seus 10 anys de servei al districte de l’Eixample Dret. Al llarg d’aquests anys, el servei format per dues facultatives i cinc infermeres  ha aconseguit presentar-se com una alternativa vàlida a l’ingrés hospitalari i tenir més presència al territori.

L’objectiu amb el que es va crear aquest servei va ser oferir una unitat d’atenció hospitalària al domicili que apostés per la continuïtat assistencial real, centrat en el pacient i possibilitant poder rebre l’assistència complexa necessària al seu domicili. No podem oblidar, que en molts casos, l’ingrés a casa suposa un gran avantatge pel malalt, que es troba cuidat en un ambient conegut, molt més còmode que una habitació d’Hospital i sense els riscos que porta implícita la hospitalització.

Actualment treballen coordinadament amb l’Hospital Dos de Maig, l’Hospital de Sant Pau, residències i centres d’atenció primària de la seva zona d’influència, amb disposició per atendre diàriament 20 “llits”; encara que en alguns casos s’han de desplaçar fora del districte i atendre pacient derivats de l’Hospital de Sant Pau que resideixen en altres zones de la ciutat.

La majoria de derivacions es poden gestionar per telèfon, tractant directament amb metges dels hospitals o infermeres (gestores de casos) dels CAPs, que al llarg dels anys han descobert els avantatges que suposa fer ús d’aquest servei, com per exemple l’estalvi en el nombre d’estades o el fet d’evitar derivacions als Serveis d’urgències. Tots els pacients reben visita diària de l’equip així com els tractaments, tècniques i proves complementàries que precisi.

L’equip d’HADO, que es defineix com un equip obert al territori, amb una resposta àgil, directe i sempre centrat en el pacient i el cuidador, es fixa nous reptes pels pròxims anys, com per exemple aconseguir millorar més la coordinació entre els diferents nivells assistencials, continuar amb la seva tasca d’educació sanitària i ampliar la seva presència dins del territori.

  • COMPARTIU