• Inici
  • Notícies
  • Presenten un nou protocol sobre la prevenció i maneig del delírium

Presenten un nou protocol sobre la prevenció i maneig del delírium

  • Dimarts, 15 de març 2022

Les infermeres de la Unitat 3 d'Hospitalització de l'Hospital de Sant Joan Despí han dut a terme una investigació (recerca bibliogràfica) sobre el delírium per desenvolupar un nou protocol on descriuen aquelles cures d'infermeria destinades a prevenir el delírium en pacients ingressats, reduir la seva freqüència, duració i complicacions (en cas d'aparèixer) i minimitzar  el seu impacte en l'entorn familiar i social.

Per aconseguir aquest objectius s'ha dissenyat el protocol d'actuació que compta amb cinc punts (identificació pacients de risc, activitats de vigilància, maneig ambiental, comunicació i mobilització) i  noves eines com un díptic informatiu per familiar i la "Flor de vida", un sistema amb el que s'identifica a la persona i es recull la informació important per treballar la part congnitiva i orientació del pacient.

Què és el delírium?

El delírium és un dels síndromes neuro-psiquiàtrics més freqüent al context hospitalari. Es tracta d'un trastorn agut i temporal de l'atenció i de la cognició d'etiologia multifactorial. Produeix alteracions cognitives: en els processos d'atenció, orientació, memòria i habilitat visual/espacial; del pensament d'ordre superior: reflectides al llenguatge, les funcions executives i el curs del pensament i circadianes: alterant el cicle son/vigília que ve acompanyat de canvis en l'activitat motora.

Aquesta patologia pot aparèixer de forma hiperactiva (amb agitació i al·lucinacions), hipoactiva (amb alentiment psicomotor, apatia o letargia) o mixta (fluctuant entre totes dues). Té una elevada prevalença en la població gran i es tracta d'un indicador de mal pronòstic.

Encara que el delírium acostuma a ser un estat transitori, s'ha associat a una prolongació de l'estada hospitalària, un augment de la mortalitat a curt i llarg termini, al deteriorament funcional cognitiu i motor de qui el pateix, fent necessari l'abordatge del delírium de manera multidisciplinar.

  • COMPARTIU