Professionals

Treballeu amb nosaltres

 • • Publicada el 13/02/2019 - BET/0919

  1 Metge/essa Pediatre/a

  • Centre: Centre d’Atenció Primària Hospitalet (Torrassa)
  • Lloc de treball: Metge/essa Pediatre/a
  • Tipus de contracte: De durada aproximada d´un any i renovació automàtica fins a convocatòria de plaça indefinida
 • • Publicada el 06/02/2019 - BET/0219

  Analista

  • Centre: Centre de Serveis Compartits
  • Lloc de treball: 1 Analista
  • Tipus de contracte: Temporal
 • • Publicada el 04/02/2019 - BET/0619

  Tècnic/a Superior Valoració de Dependència i/o Discapacitat

  • Centre: Servei de valoració del grau de discapacitat
  • Lloc de treball: 1 Tècnic/a Superior Valoració de Dependència i/o Discapacitat
  • Tipus de contracte: Temporal
 • • Publicada el 01/02/2019 - Ref. BET/0819

  Facultatius/ives Adjunts/es Pediatria i Neonatologia

  • Centre: Hospital General de l’Hospitalet.
  • Lloc de treball: Diversos llocs de Facultatius/ives Adjunts/es Pediatria i Neonatologia
  • Tipus de contracte: De durada aproximada d´un any i renovació automàtica fins a convocatòria de plaça indefinida.
 • • Publicada el 31/01/2019 - BET/0719

  2 Metges/esses de medicina de familia i comunitària

  • Centre: Centre d’Atenció Primària Collblanc.
  • Lloc de treball: 2 Metges/esses de medicina familiar i comunitària
  • Tipus de contracte: Temporal fins a la convocatòria de plaça indefinida.
 • Protecció de dades

  En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta Llei, us informem que les vostres dades recollides en el portal www.csi.cat, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers del Consorci Sanitari Integral amb la finalitat de prestar-vos els serveis sol·licitats, informar-vos dels productes, activitats i serveis sanitaris, així com per a dur a terme estudis estadístics per millorar els serveis sanitaris prestats als usuaris. En aquest sentit, consentiu de forma expressa a que les vostres dades siguin tractades pel Consorci Sanitari Integral amb les finalitats indicades anteriorment.

  Així mateix us informem que podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a la Unitat d'Átenció al Ciutadà en el centre del Consorci Sanitari Integral on es facin el serveis sol·licitats.