Professionals

Treballeu amb nosaltres

 • • Publicada el 25/04/2019 - BET/2019

  Metges/esses d'Urgències pel Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

  • Centre: Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi i Hospital General de l’Hospitalet.
  • Lloc de treball: Diversos llocs de Metges/esses d'Urgències pel Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
  • Tipus de contracte: De durada aproximada d´un any i renovació automàtica fins a convocatòria de plaça indefinida.
 • • Publicada el 25/04/2019 - BET/1919

  Facultatius/ives Adjunts/es de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

  • Centre: Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi i Hospital General de l’Hospitalet.
  • Lloc de treball: Diversos llocs de Facultatius/ives Adjunts/es de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
  • Tipus de contracte: De durada aproximada d´un any i renovació automàtica fins a convocatòria de plaça indefinida.
 • • Publicada el 08/04/2019

  Convocatòria d'oferta pública extraordinària d'ocupació 2017-2019; 2018-2020 i taxa de reposició 2017 i 2018

  • Centre: Centres del Consorci Sanitari Integral
  • Lloc de treball: Diversos llocs de treball
  • Tipus de contracte: Indefinit
 • • Publicada el 22/01/2019 - BET/0319

  Facultatiu/iva Adjunt/a del Servei d'Urgències

  • Centre: Centre Integral Dos de Maig-Hospital.
  • Lloc de treball: 2 Facultatius/ives Adjunts/es del Servei d'Urgències
  • Tipus de contracte: Temporal
 • Protecció de dades

  En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta Llei, us informem que les vostres dades recollides en el portal www.csi.cat, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers del Consorci Sanitari Integral amb la finalitat de prestar-vos els serveis sol·licitats, informar-vos dels productes, activitats i serveis sanitaris, així com per a dur a terme estudis estadístics per millorar els serveis sanitaris prestats als usuaris. En aquest sentit, consentiu de forma expressa a que les vostres dades siguin tractades pel Consorci Sanitari Integral amb les finalitats indicades anteriorment.

  Així mateix us informem que podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a la Unitat d'Átenció al Ciutadà en el centre del Consorci Sanitari Integral on es facin el serveis sol·licitats.