Anatomia Patològica

Presentació

Presentació .El Servei d’Anatomia Patològica és un servei central que dóna diagnòstics a partir de les mostres que rep i assessora els diferents clínics, unitats funcionals oncològiques i comitès de tumors de l’hospital.

Unitats i prestacions

  1. Autòpsies clíniques d’adults i fetus.
  2. Biòpsies i peces quirúrgiques.
  3. Citologies generals, cervicovaginals i PAAF (punció-aspiració amb agulla fina).

A partir d’aquestes mostres el Servei pot realitzar estudis histoquímics, immunohistoquímics, ISH (hibridacions in situ), IFD (inmunofluorescències directes), PCR (reacció de la cadena de la polimerasa) i altres estudis moleculars, per donar factors pronòstics i predictius al tractament.

Malalties i procediments

  • Informació sobre malalties o procediments Sempre que es rep una mostra al servei es fa un informe que s’envia al metge clínic corresponent que és qui ha d’explicar al pacient, en el seu context clínic, la implicació del diagnòstic.

    Els patòlegs estem sempre oberts a comentar els diagnòstics amb els metges que necessiten qualsevol aclariment.

Investigació

Investigació El servei participa i col·labora en diversos estudis i assaigs amb d’altres serveis de l’hospital i amb d’altres centres hospitalaris.

Docència El servei acull, en pràctiques, estudiants del cicle formatiu de grau superior tècnics d’Anatomia Patològica.