Anatomia Patològica

Presentació

El Servei d’Anatomia Patològica és un servei central que dóna diagnòstics a partir de les mostres que rep i assessora els diferents clínics, unitats funcionals oncològiques i comitès de tumors de l’hospital.

 • Data actualització: 01.01.2024

Cap de servei

 • Victor Fumanal Orus

  anatomia patològica hgh (facultatius, adm i citotècnics)

  cap de servei

Membres
 • Eva Maria Fuentes Camps

  anatomia patològica hgh (facultatius, adm i citotècnics)

  metge/ssa especialista

 • Maria Pilar Machin Andreu

  anatomia patològica hsjd

  metge/ssa especialista

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data actualització: 01.01.2024

Unitats i prestacions

 1. Autòpsies clíniques d’adults i fetus.
 2. Biòpsies i peces quirúrgiques.
 3. Citologies generals, cervicovaginals i PAAF (punció-aspiració amb agulla fina).

A partir d’aquestes mostres el Servei pot realitzar estudis histoquímics, immunohistoquímics, ISH (hibridacions in situ), IFD (inmunofluorescències directes), PCR (reacció de la cadena de la polimerasa) i altres estudis moleculars, per donar factors pronòstics i predictius al tractament.

 • Data actualització: 01.01.2024

Malalties i procediments

 • Informació sobre malalties o procediments Sempre que es rep una mostra al servei es fa un informe que s’envia al metge clínic corresponent que és qui ha d’explicar al pacient, en el seu context clínic, la implicació del diagnòstic.

  Els patòlegs estem sempre oberts a comentar els diagnòstics amb els metges que necessiten qualsevol aclariment.

 • Data actualització: 01.01.2024

Investigació

El servei participa i col·labora en diversos estudis i assaigs amb d’altres serveis de l’hospital i amb d’altres centres hospitalaris.

 • Data actualització: 01.01.2024

El servei acull, en pràctiques, estudiants del cicle formatiu de grau superior tècnics d’Anatomia Patològica.

 • Data actualització: 01.01.2024

 • COMPARTIU