Geriatria

Presentació

La Unitat de Geriatria d’Aguts territorial (UGA) està dedicada a prestar atenció mèdica especialitzada a pacients ancians amb pluripatologia. Es tracta d’una planta d’Hospitalització situada a la 3a planta de l’Hospital Dos De Maig i disposa d’una dotació de 29 llits.

La unitat tracta de respondre a les necessitats que es deriven del progressiu envelliment de la població. Això fa que cada cop es precisi un abordatge multidisciplinari d’aquests pacients. La UGA dona cobertura mèdica a l’hora de diagnosticar i tractar malalties o bé de pal·liar-ne els símptomes en cas que sigui necessari. També treballa en la prevenció de les complicacions que poden aparèixer durant l’ingrés. S’ha de saber que les manifestacions de les malalties comunes tenen diferents expressions en els pacients ancians pluripatològics (Deliri, Caigudes, Immobilitat, Restrenyiment) respecte als pacients més joves.

La UGA compta amb metges formats en les especialitats de Medicina Interna o Geriatria. Aquest tret permet una visió global de la persona, i la seva malaltia tenint en compte també el seu entorn.

Aquesta unitat no només disposa d’una atenció mèdica especialitzada, sinó que aquest abordatge multidisciplinari abans esmentat compta amb professionals de les diverses especialitats i/o serveis experts en el maneig del pacient ancià. Entre ells destaquen:

 • Infermeria i Tècniques en Cures d’Auxiliar d’Infermeria (TCAIS)
 • Farmàcia Hospitalària
 • Dietètica i nutrició
 • Treball Social
 • Servei de Rehabilitació

Aquest equip multidisciplinari utilitza l’eina diferencial de la Geriatria que és la Valoració Geriàtrica Integral (VGI). Que consisteix en una avaluació multidimensional de la persona:

 • Valoració orgànica ampliada (òrgans sentits, dentició, nutrició) per part d’infermeria i metges
 • Valoració Cognitiva i anímica
 • Valoració Funcional
 • Valoració suport familiar i social

L’equip fa sessions multidisciplinàries on es valoren individualment els pacients i es prenen les decisions diagnostico-terapèutiques més adequades pel pacient i la seva família.

A més la unitat per un millor servei al malalt i el seu entorn, disposa d’atenció continuada pels metges habituals en horari de 8-20 h en dies feiners i de 8 a 15 h en dies festius, quedant la resta d’horari coberta per al metge de guàrdia de l’Hospital dos de Maig (DAMI).

Actualment, els pilars de la sanitat són a més de la mateixa atenció sanitària al malalt són la docència i la investigació.

 • En l’àmbit docent la unitat respon a les necessitats formatives de Residents de les diferents especialitats (Medicina Interna, Medicina de Família i Comunitària i Geriatria) A més també s’encarrega de la formació dels futurs professionals tenint estudiants de Grau de Medicina, d’Infermeria, Fisioteràpia, Treball Social i Farmàcia.
 • En l’àmbit científic, la UGA també vol ser capdavantera innovant i investigant sobre les possibles opcions de millora en l’atenció al pacient ancià i amb molta malaltia.
 • Data d'actualització 19/01/2023

Unitats i prestacions

 • Unitat d´Hospitalització Geriàtrica d’Aguts (UGA)

   

 • Consulta de primera visita o successiva a l’ESIC (Equip de Suport Integral a la Complexitat)

   

 • Consulta de visita control post alta d’Hospitalització a l’ESIC

   

 • Interconsultes d’altres especialitats tant mediques o quirúrgiques

   

 • Vinculació directa amb la Unitat de Geriatria de l’Hospital de La Santa Creu i Sant Pau i tots els seus dispositius

   

 • Relació estreta amb els Centres Sociosanitaris del nostre entorn
 • Data d'actualització 19/01/2023

Malalties i procediments

 • Els metges responsables de cada pacient donen informació diària al pacient i/o la seva família a partir de les 13 h a la mateixa habitació del pacient. En cas de no poder personar-se físicament la informació es realitzarà telefònicament. Els caps de setmana o festius només s’informarà en cas de canvis rellevants en l’estat o les decisions a prendre amb el pacient.

 • Data d'actualització 19/01/2023

Investigació

La Unitat participa de forma activa i multidisciplinar amb els projectes d’investigació que suposin un impacte beneficiós en l’atenció del pacient. Aquests projectes són tant autònomament com en col·laboració amb l’Hospital de Sant Pau o d’altres Centres. Participant en diversos estudis com

 • Codi medicament
 • Prescripció Centrada en la Persona
 • Investigació en grups especials de pacients: pacient ancià pluripatologi
 • Us de noves tecnologies
 • Data d'actualització 19/01/2023

Docència

Tot el dispositiu disposa d’activitat enfocada a la docència de tots els especialistes que intervenen en l’atenció del Pacient. Es dona formació a:

 • Metges Residents de les especialitats: Medicina Família i Comunitària, Geriatria i Medicina interna
 • Estudiants de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (3r i 4t curs)
 • Estudiants d’Infermeria i TCAI de la Universitat Autonoma de Barcelona. Escola Universitària Terrassa i Universitat Blanquerna
 • Estudiants de Farmàcia a estudiants de 4t Curs de la Universitat de Barcelona
 • Estudiants de Treball Social a estudiants de la Universitat de Barcelona
 • Estudiants de Fisioteràpia de la Universitat Blanquerna
 • Data d'actualització 19/01/2023

 • COMPARTIU