Urologia

Presentació

El Servei d’Urologia cobreix l’àrea d’influència sanitària de l’Hospitalet Nord, el Baix Llobregat i el centre Fontsanta, des de l’Hospital de Sant Joan Despí i l’Hospital General de l’Hospitalet, i des dels centres d’atenció especialitzada de la Torrassa, Cornellà de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat.

Atén la població de referència a partir dels 15 anys.
El servei s’ocupa de la majoria de patologies urològiques. Està dividit en diferents unitats:

 • Unitat d’urooncologia: cirurgia laparoscòpica i oberta de tumors renals, prostàtics, vesicals superficials i infiltrants. Aquesta unitat està en fase d’acreditació.
 • Unitat de litiasi, que duu a terme l’ureterorenoscòpia rígida i flexible de litiasi ureteral, i el diagnòstic de tumors ureterals. S’inicia el tractament dels tumors de vies per ureteroscòpia i, en breu, la cirurgia percutània.
 • Unitat d’hiperplàsies prostàtiques benignes amb la introducció de la vaporització amb làser verd, en règim de cirurgia major ambulatòria. Aviat, enucleació prostàtica amb làser Holmiun.
 • Unitat de tumor vesical superficial, infiltrant i de uroteli. És un dels primers centres que va introduir el tractament amb mitomicina hipertèrmica en el moment que no va estar disponible el bacil de Calmette-Guérin.
 • Unitat funcional: fluxometries i injecció de bòtox endovesical.
 • Data d'actualització 01.01.2024

Cap de servei

 • Marta Muniesa Caldero

  urologia hgh

  cap de servei

Membres
 • Carlos Vallejo Gil

  urologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Esther Gomez Lanza

  urologia hgh

  metge/ssa coordinador/a de servei

 • Esther Sotelo Burillo

  urologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Ignacio Andres Iztueta Saavedra

  urologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Ramin Hajianfar

  urologia hgh

  metge/ssa especialista

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització 01.01.2024

Unitats i prestacions

Cirurgia local
 •  Circumcisió
 • Frenulorràfia
 • Meatotomia uretral
 • Quists sebacis escrotals
 • Vasectomies
Cirurgia major ambulatòria
 • Varicoceles
 • Hidroceles
 • Biòpsies del penis
 • Quists d’epidídim
 • Orquiectomia escrotal/inguinal
 • Pròtesis de testicle
 • Bòtox endovesical
 • Cistoscòpies
 • Biòpsies vesicals endoscòpiques
Litiasis
 • Ureterorenoscòpia rígida de litiasis uretrals distals
 • Ureterorenoscòpia rígida/flexible de tm de vies de mida petita
 • Ureterorenoscòpia flexible de litiasis uretrals proximals
 • Destrucció de litiasis amb làser
 • Destrucció de litiasis vesicals amb làser
 • Cirurgia percutània
Hiperplàsies prostàtiques benignes
 • Resecció transuretral de pròstata d’adenoma de pròstata
 • Adenomectomia retropúbica
 • Pte. de fragmentador per a enucleació prostàtica amb làser verd
 • Vaporització prostàtica amb làser verd
Tumor vesical
 • Resecció transuretral de tumor vesical
 • Tractaments amb mitomicina hipertèrmica postoperatòria immediata
 • Tractaments a l’hospital de dia amb el bacil de Calmette-Guérin i mitomicina hipertèrmica
 • Cistectomia radical per cirurgia oberta o laparoscòpica. I derivacions urinàries tipus Bricker. En casos seleccionats, substitució vesical tipus Studer.
Tumor de vies urinàries
 • Nefroureterectomia laparoscòpica
Càncer de pròstata
 • Consultes específiques per a la vigilància activa i càncer de pròstata resistent a la castració
 • Prostatectomia radical laparoscòpica
 • Resecció transuretral desobstructiva de càncer de pròstata
Carcinoma renal
 • Nefrectomia total laparoscòpica
 • Nefrectomia parcial laparoscòpica
Urologia funcional
 • Injecció de bòtox endovesical
 • Fluxometries
 • Data d'actualització 01.01.2024

Docència

Cursos dirigits a l’atenció primària o a d’altres especialitats mèdiques o quirúrgiques.

 • Data d'actualització 01.01.2024

 • COMPARTIU