Cirurgia Plàstica

Presentació

La Cirurgia Plàstica és una especialitat peculiar, ja que no tracta un sol òrgan, ni sistema, ni té una àrea anatòmica definida. Es defineix com una branca de la cirurgia que s’encarrega de la correcció quirúrgica de tot procés congènit, adquirit, tumoral o involutiu que requereixi la reparació o reposició d’estructures que afectin a la forma i/o funció corporal. Les seves tècniques estan basades en el trasplantament i la mobilització dels teixits.

 

S’entén, doncs, que és una especialitat amb una gran interacció amb la resta d’especialitats amb les que col·labora de forma multidisciplinària per tal d’aconseguir uns resultats òptims amb una recuperació ràpida i la mínima repercussió estètica.

En els darrers anys, la cirurgia plàstica ha experimentat un desenvolupament exponencial de les tècniques quirúrgiques que ha millorat la qualitat assistencial i la satisfacció dels pacients.

Per poder donar una resposta assistencial satisfactòria, el Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora disposa d’unes instal·lacions adequades i la tecnologia més avançada que li permet fer tècniques reconstructives complexes com la reconstrucció amb microcirurgia vascular.

Atén la població de referència a partir dels 15 anys.

Els equips treballen de forma simultània a l’Hospital de Sant Joan Despí i a l’Hospital General de l’Hospitalet i, de forma coordinada, amb la resta d’especialitats, per donar una resposta que tingui una continuïtat assistencial.

El servei s’organitza en dos grans equips que donen assistència a tota la patologia del camp d’actuació de l’especialitat:

– L’equip de mama, integrat a la Unitat Funcional d’Atenció Oncològica.
– L’equip de Cirurgia Plàstica General

  • Data d'actualització: 11/08/2023

Unitats i prestacions

Equip de Mama

Es tracta d’una unitat multidisciplinària que diagnostica i tracta la patologia benigna i maligna de la glàndula mamària.

L’Hospital de Sant Joan Despí i l’Hospital General de l’Hospitalet disposen dels recursos per a donar una atenció integral: triatge, diagnòstic (mamografia estereoatàxica, ressonància magnètica nuclear intervencionista), tractament quirúrgic i/o oncològic, psicoteràpia i, finalment, quan cal, cirurgia reconstructiva immediata, diferida i de correcció de possibles seqüeles.

Dispositius i instal·lacions

El servei de Cirurgia Plàstica col·labora en les cirurgies oncològiques amb:
• Una sessió setmanal de quiròfans centrals.
• 12 hores setmanals de consulta externa.

Per a les sessions de reconstrucció diferida i refinaments disposa de:
• Dues sessions setmanals de quiròfans centrals
• 6h hores setmanals de consulta

Procediments i línies assistencials

La integració i col·laboració del Servei de Cirurgia Plàstica amb la unitat de mama permet oferir, en els casos indicats, una reconstrucció immediata de qualitat i oferir totes les possibilitats reconstructives: autologa amb microcirurgia o altres tipus de penjolls o heteròloga amb implants de mama.

Els procediments de patologia mamària que s’ofereixen són els següents:

• Cirurgia oncoplàstica del càncer de mama en el context de la Unitat Funcional d’Atenció Oncològica (mastectomia i reconstrucció inmediata, tumorectomia i reconstrucció parcial amb tècniques d’oncoplàstia).
• Reconstrucció diferida després de mastectomia.
• Reconstrucció del mugró i micropigmentació de l’arèola.
• Cirurgia de les greus deformitats mamàries, inclou asimetries i grans hipertrofies.
• Masculinització del pectoral dins del programa d’atenció quirúrgica a les persones trans.

Equip de Cirurgia Plàstica General

El servei de Cirurgia Plàstica també s’encarrega de les malalties quirúrgiques de la pell, de l’àrea del cap i coll, del tòrax o de les extremitats però, sobretot, col·labora amb la resta d’especialitats per donar solució als processos tumorals que requereixen de la reparació o reposició de teixits.

Dispositius i instal·lacions

• 3 sessions setmanals de quiròfans centrals.
• 15 sessions setmanals de quiròfan ambulatori.
• Col·laboracions quirúrgiques a demanda en els quiròfans centrals amb la resta d’especialitats.
• 12h hores setmanals de consulta.

Procediments i línies assistencials

Es tracta d’un equip que ofereix els tractaments propis de l’especialitat i, alhora, col·labora de forma estreta amb les especialitats que així ho requereixen, principalment: Dermatologia, Traumatologia i Otorrinolaringologia i fa els procediments següents.

Patologia de cap i coll:
• Cirurgia reconstructiva del càncer oral i orofaringi
• Cirurgia oculoplàstica i de l’òrbita
• Cirurgia de les paràlisis facials

Patologia cutània:
• Cirurgia del càncer cutani
• Tractament quirúrgic del melanoma
• Hidrosadenitis greus per resecció àmplia i reconstrucció, tant en homes com en dones

Patologia de l’aparell locomotor:
• Tractament quirúrgic de les nafres cròniques i de les pèrdues de substància d’origen traumàtic i osteomielitis
• Tractament quirúrgic del peu diabètic

Tumors de parts toves:
• Tractament del tumors benignes de parts toves

Patologia post cirurgia bariàtrica:
• Cirurgia del contorn corporal en casos de pèrdua massiva de pes: abdominoplàstia, cruroplàstia i mastopèxia.

Patologia dels genitals:
• Masculina: reconstrucció total i parcial del penis.
• Femenina: reconstrucció vaginal i reconstrucció vulvar.

Patologia del sistema limfàtic:
• Biòpsia selectiva del gangli sentinella de mama, de cap i coll, de melanoma i també cutanis
• Limfadenectomia amb indicació oncològica: cap i coll, mama, melanoma…

Patologia anal i perianal:
• Hidrosadenitis greus per resecció àmplia i reconstrucció
• Reconstrucció en en recidives de tumors amb cirurgia de rescat

Tècniques especials:
• Microcirurgia
• Penjalls de perforants

  • Data d'actualització: 11/08/2023

Investigació

  • Equip de Mama: Programa ERAS en reconstrucció mamaria amb microcirurgia.
  • Equip de Cirurgia Plàstica General: Planificació in House de la reconstrucció amb penjalls ossis vascularitzats.
  • Data d'actualització: 11/08/2023

Docència

• Docència de pregrau impartida als alumnes de tercer de la Universitat de Barcelona.
• Contribució a la formació d’especialistes quirúrgics d’altres especialitats.

Formació continuada:
Sessions formatives d’actualització en el diagnòstic i tractament de la patologia pròpia de l’especialitat.

  • Data d'actualització: 11/08/2023

  • COMPARTIU