Digestologia i endoscòpies digestives

Presentació

El servei de Digestologia de l’Hospital Dos de Maig dona cobertura a cinc àrees bàsiques de salut (ABS) de l’Àrea Integral de Salut (AIS) de la Barcelona Dreta. És un servei mancomunat amb l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Els serveis els imparteix majoritàriament a consultes externes i a l’hospital de dia. Dona suport a les unitats d’ hospitalització, a urgències i als pacients fràgils de l’equip de suport integral a la complexitat (ESIC) del centre.

El servei d’Endoscòpies cobreix dues ABS de l’AIS de la Barcelona Dreta, i porta a terme la seva activitat a les unitats d’ingressats de l’Hospital Dos de Maig, els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) i l’ESIC.

 

 • Data d'actualització: 05/03/2021

Unitats i prestacions

Assistència a consultes externes
 • Primeres visites ambulatòries
 • Visites successives
Assistència a hospital de dia
 • Tractament amb biològics
Gabinet de proves digestives
 • Gastroscòpies
 • Colonoscòpies
 • Polipectomies
 • PEG (Gastrostomia Percutànea Endoscòpica)
 • Proves digestives a HSP (ecoendoscòpies, CPRE, enteroscòpies, càpsula endoscòpica i proves funcionals
 • Data d'actualització: 05/03/2021

 • COMPARTIU