Digestologia

Presentació

El Servei de Digestologia va néixer amb la vocació d’oferir el millor servei possible als ciutadans de la seva àrea de referència. Per això, ha posat especial atenció en l’elecció de facultatius altament qualificats, amb llarga experiència acreditada i amb la inquietud de millorar any rere any. En aquesta direcció, el servei està dissenyat en unitats molt especialitzades a fi i efecte d’oferir una assistència excel·lent per part de professionals amb un coneixement profund de les patologies que afronten.

D’altra banda, la formació continuada de l’equip, la seva implicació en la docència i la recerca, així com les auditories internes/externes que avaluen la seva qualitat assistencial, asseguren una adequada cura dels conciutadans i la detecció de punts de millora en totes les àrees que li competeixen.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Cap de servei

Membres
 • Alfredo Rafael Mata Bilbao

  digestologia

  metge/ssa especialista

 • Eva Erice Muñoz

  digestologia

  metge/ssa especialista

 • Marta Martin Llahi

  digestologia

  metge/ssa especialista

 • Orlando Garcia Bosch

  digestologia

  metge/ssa especialista

 • Alba Juan Juan

  digestologia

  metge/ssa especialista

 • Jesus Castro Poceiro

  digestologia

  metge/ssa especialista

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Unitats i prestacions

Unitat d'endoscòpia digestiva

Totes les exploracions es fan amb sedació controlada per un diplomat en Infermeria sota la supervisió d’un metge especialista en anestèsia i reanimació. Les exploracions les duen a terme metges especialitzats en l’aparell digestiu a través de MIR amb més de 10 anys d’experiència en endoscòpia digestiva. Es fan exploracions tant convencionals com d’alta complexitat. Forma part del programa de detecció de càncer colorectal del pla director de l’Institut Català d’Oncologia (ICO).

 1. Les exploracions que actualment es fan són:
  • Gastroscòpies diagnòstiques
  • Colonoscòpies diagnòstiques
  • Càpsula endoscòpica (PillCam i Patency)
  • Col·locació de sondes enterals
  • Col·locació de pròtesis digestives gastrointestinals
  • Dilatació endoscòpica esofàgica, pilòrica i colònica
  • Polipectomies endoscòpiques simples i complexes
  • Cauterització amb argon beam
  • Cromoendoscòpia digestiva
  • Enteroscòpia de pulsió
  • Col·locació de bandes elàstiques
  • Col·locació de gastrostomies endoscòpiques percutànies o per pèxia: gàstriques i jejunals
  • Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica terapèutica (CPRE): extracció de càlculs, col·locació de pròtesis, dilatació d’estenosis, tractament de fugues biliars
 2. Tècniques innovadores “estalviadores de cirurgia”
  • Dissecció submucosa endoscòpica de pòlips complexos en bloc
  • Resecció mucosa endoscòpica de lesions neoplàsiques (pT1)
  • Tècnica de resecció endoscòpica transmural: Full Thickness
  • Peroral Endoscopic Myotomy (POEM) per a acalàsies
  • Diverticulotomia endoscòpica de Zenker
  • Circuit CPRE urgents
  • Col·locació de pròtesis colòniques en pacients oclosos
  • Tractament conservador de perforacions iatrogèniques (clips Ovesco)
 3. Tractaments innovadors de l’acalàsia
  • Dilatació esofàgica
  • Injecció de bòtox tòpic
  • POEM
 4. Tractament de l’hemorràgia no varicosa
  • Esclerosis
  • Clips hemostàtics
  • Argon Beam
  • Hemosprai

Tractaments de l’hemorràgia d’origen varicós: bandes elàstiques, esclerosis de varius, pegues biològiques

Dispositiu de 24 hores / 365 dies l’any d’endoscòpia urgent

 

Unitat de malalties inflamatòries

Unitat de patologia intestinal multidisciplinària formada per un diplomat en infermeria, especialistes en cirurgia general, radiodiagnòstic, farmàcia i nutricionistes, digestius, dirigits per un especialista en l’aparell digestiu (Dra. Mercè Navarro). Tot això per atendre els pacients amb malaltia inflamatòria intestinal, una patologia crònica i potencialment greu que afecta, sobretot, els joves. Ofereix una gestió ràpida i multidisciplinària de la malaltia de Crohn, la colitis ulcerosa i les seves diverses complicacions.
Unitat acreditada per Bureau Veritas (GETTECU) amb qualificació excel·lent.

Unitat de funcionalisme digestiu

Ph-metries, manometries esofàgiques, rectals i impedància estacionària. Tècniques de bioretroalimentació (biofeedback).

Àmbit ambulatori
 1. Consultes monogràfiques: atenció específica per metges experts en patologies rares que requereixen un alt coneixement. El servei disposa de les següents consultes monogràfiques:
  • Consulta d’alt risc: seguiment dels pacients amb un risc augmentat de càncer de còlon. Si és apropiat es duu a terme el seguiment i l’estudi genètic dels membres de la família, així com la consulta de teràpies endoscòpiques complexes.
  • Consulta de cirrosi hepàtica descompensada: seguiment dels pacients amb cirrosi hepàtica descompensada per evitar així els ingressos hospitalaris. Es dona servei als pacients quan ho necessiten: paracentesis, betabloquejants, optimització de medicaments…
  • Consulta de diagnòstic ràpid: visites sense llista d’espera, per a un estudi ràpid, a pacients derivats d’urgències per sospita de malaltia greu o de malaltia neoplàsica digestiva.
  • Consulta d’hepatitis víriques: s’ofereix tractament als pacients amb hepatitis C i B.
  • Consulta de malalties funcionals digestives.
  • Consulta de malaltia inflamatòria intestinal.
 2. Fibroscan als pacients amb hepatopatia per mesurar el dany hepàtic de forma no invasiva i senzilla.
 3. Consultes als Centres d’Atenció Especialitzada (CAE) Ronda la Torrassa, Cornellà de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat. En aquests centres es fan visites derivades d’atenció primària per resoldre les patologies digestives més prevalents o es remet al pacient al dispositiu més convenient en funció de la patologia bàsica.
Àmbit hospitalari

El Servei de Digestologia disposa d’una unitat d’hospitalització amb pacients ingressats al seu càrrec. Les patologies més comunes acostumen a ser l’hemorràgia digestiva, la malaltia inflamatòria intestinal i la cirrosi descompensada. La seva mitjana d’ingressos és de 550 l’any.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Investigació

El Servei de Digestologia participa en diferents estudis multicèntrics, dos estudis de registre i dos estudis prospectius propis.

Informació rellevant per a pacients del projecte Eneida
 • Data d'actualització: 01.01.2024

Docència

Pregrau

Una professora associada a la UB, dos professors clínics i dos col·laboradors docents en l’assignatura d’Aparell Digestiu.

Postgrau

Col·laboradora docent per a residents de Medicina de Família, Anestèsia, Cirurgia General i Medicina Interna.

Formació Continuada

Els facultatius de Digestologia assisteixen anualment als congressos més rellevants de l’especialitat, nacionals i internacionals: Societat Catalana de Digestologia, SEED, AEEH, GETECU, DDW i tallers d’endoscòpia avançada.

Altres
 • Unitat docent acreditada per a la formació d’un resident en Aparell Digestiu (MIR) des de 2020.
 • Tallers d’endoscòpia avançada per a la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED).
 • Congrés biennal de malalties digestives a l’atenció primària
 • Data d'actualització: 01.01.2024

 • COMPARTIU