Farmàcia Hospitalària

Presentació

El Servei de Farmàcia és un servei general clínic que té com a objectiu principal l’ús segur dels medicaments amb la màxima excel·lència. Actua com un servei de suport de l’activitat assistencial. S’ocupa de cobrir les necessitats fàrmac terapèutiques de la població mitjançant la selecció, l’adquisició, la preparació, el control, la dispensació i la informació dels medicaments perquè s’usin adequadament, en base a criteris de seguretat, eficàcia i eficiència derivats de l’evidència científica. Comparteix, amb la resta de serveis clínics, el repte d’assolir la continuïtat dels tractaments en els diferents nivells assistencials.

 • Data d'actualització: 19/10/2023

Cap de servei

 • Maria Teresa Barrera Puigdollers

  farmàcia

  cap de servei

Membres
 • Javier Gonzalez Bueno

  farmàcia

  metge/ssa especialista

Tècnics de Farmàcia
 • Eliana Cuellar Roca

  farmàcia di

  tècnic/a de farmàcia

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització: 19/10/2023

Unitats i prestacions

Gestió logística: Magatzem
 • Gestió de l’adquisició
 • Gestió de l’emmagatzematge i conservació
 • Gestió de la dispensació de medicació als pacients ingressats i ambulatoris
Gestió clínica: Laboratori
 • Elaboració de fórmules magistrals
 • Condicionament de medicaments
Gestió clínica: Atenció farmacèutica
 • Participació activa en les Comissions Clíniques i altres grups de treball.
 • Seguiment dels objectius del Pla de Salut.
 • Revisió del Pla Terapèutic dels pacients en col·laboració amb la resta de professionals sanitaris, per garantir la màxima efectivitat i seguretat dels tractaments.
Gestió clínica: Farmacovigilància
 • Notificació de les reaccions adverses a medicaments
 • Col·laboració en la prevenció d’errors de medicació i en la promoció de la cultura de seguretat.
 • Data d'actualització: 19/10/2023

Investigació

 • Promoure estudis sobre l’ús de medicaments dins la pràctica clínica.
 • Promoure estudis relacionats amb l’assistència (Prescripció Centrada en la Persona en col·laboració amb Geriatria)
 • Participació en altres línies de recerca dintre de l’organització
 • Gestió de la medicació d’assaig clínic.
 • Data d'actualització: 19/10/2023

Docència

 • Docència a alumnes de 5è curs del grau de Farmàcia (pràctiques tutelades).
 • Docència a alumnes de la titulació de grau mitjà de tècnics de farmàcia i para-farmàcia (pràctiques tutelades).
 • Col·laboració en la formació al personal sanitari en l’ús dels medicaments.
 • Altres col·laboracions docents
 • Data d'actualització: 19/10/2023

 • COMPARTIU