Ginecologia i Obstetrícia

Presentació

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia té com a missió atendre de forma integral les dones de la seva àrea d’influència sanitària durant les diferents etapes de la vida i ser el centre de referència en el control de l’embaràs de risc i l’atenció al part.

També s’ocupa de patologies complexes, com les disfuncions del sol pelvià i la seva cirurgia reparadora, el maneig integral del dolor pelvià crònic o la histeroscòpia diagnòstica i quirúrgica. El componen unitats multidisciplinàries que col·laboren estretament amb altres professionals del centre i amb les àrees d’atenció primària mitjançant protocols conjunts.

El servei està organitzat en unitats que s’ocupen d’una àrea concreta de coneixement de la patologia, per afavorir l’especialització de l’equip en tècniques quirúrgiques complexes o en malalties poc freqüents i per prioritzar la valoració individualitzada del pacient i adequar així el seu procés assistencial.

 • Àrea de Medicina Maternofetal i Àrea de Neonatologia. Comprèn tot el procés ambulatori, el part i l’hospitalització de la dona gestant i el nadó en estreta coordinació amb l’àrea d’atenció primària (les unitats d’atenció a la salut sexual i reproductiva, ASSIR) i el centre de tercer nivell de referència (Hospital de Sant Joan Despí)
 • Unitat Funcional de Mama
 • Unitat Oncològica de Ginecologia
 • Unitat Funcional de Disfuncions del Sol Pelvià, Dolor Pelvià Crònic i Sexualitat
 • Unitat de Patologia Cervical
 • Unitat de Ginecologia General
 • Unitat d’Histeroscòpia Diagnòstica i Quirúrgica

En l’atenció a les pacients, el servei promou la multidisciplinarietat, és a dir, que hi participin professionals d’altres especialitats sempre que calgui.
Pel que fa a l’àmbit acadèmic, el servei ha estat sempre compromès amb la formació i la docència, tant dels estudiants de pregrau de Medicina de la Universitat de Barcelona, com dels metges interns residents (MIR) i les llevadores internes residents (LLIR).

 • Data d'actualització: 15/01/2022

Cap de servei

 • Maria Del Rio Holgado

  ginecologia i obstetrícia

  gestor/a procés

Membres
 • Purificacion Regueiro Espin

  ginecologia i obstetrícia

  gestor/a procés

 • Susana Fernandez Garcia

  ginecologia i obstetrícia

  metge/ssa coordinador/a de servei

 • Cristina Berdie Rabanaque

  ginecologia i obstetrícia

  metge/ssa especialista

 • Iris Soveral Rodrigues Da Silva Dias

  ginecologia i obstetrícia

  metge/ssa especialista

 • Jordi Genoves Gonzalez

  ginecologia i obstetrícia

  metge/ssa especialista

 • Margalida Esperança Sastre Cuadri

  ginecologia i obstetrícia

  metge/ssa especialista

 • Qixia Sun Lin

  ginecologia i obstetrícia

  metge/ssa especialista

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització: 15/01/2022

Unitats i prestacions

Àrea d’urgències mèdiques i quirúrgiques
 • Assistència continuada de 24 hores amb presència física de dos ginecòlegs i dues llevadores
 • Assistència a consultes de ginecologia i obstetrícia d’urgències
 • Cirurgia d’urgències ginecològiques: laparoscòpia, raspatge endouterí
 • Cirurgia obstètrica: cesària d’urgències
Àrea de medicina maternofetal
 • Unitat de Control de la Gestació Precoç
 • Visita gestacional de baix risc (visita d’acollida prèvia a l’assistència al part coordinada amb les ASSIR d’atenció primària). Inclou les proves de monitoratge del benestar fetal a les 40 setmanes: registre cardiotocogràfic (RCTG) i perfil biofísic
 • Unitat de Gestació de Risc Elevat. Visita mèdica integral amb l’ecografia obstètrica segons les condicions de risc fetal o matern, com ara alteracions del creixement fetal, estats hipertensos de l’embaràs, risc de prematuritat, gestació múltiple, isoimmunització fetal, infeccions perinatals o altres patologies maternes
  • Visita gestacional de la gestant amb diabetis i altres malalties endocrines
  • Infeccions: Chagas, hepatitis
  • Psiquiatria
  • Hospital de dia. Hematologia

Unitat de Diagnòstic Prenatal:

 • Ecografia anatòmica morfològica (20-22 setmanes)
 • Ecografia Doppler de creixement fetal (estudi de l’hemodinàmica maternofetal)
 • Cribratge d’aneuploïdies amb una valoració individualitzada de risc
 • Cribratge de preeclàmpsia amb càlcul de risc individualitzat
 • Diagnòstic prenatal i assessorament de patologia malformativa
 • Tècniques invasives de diagnòstic prenatal (amniocentesi, biòpsia de còrion amb estudi de cariotip convencional i/o molecular)
 • Ecografia 3/4D (indicacions mèdiques definides)
 • Cardiologia fetal
 • Neurosonografia fetal
 • Assessorament genètic preconcepcional i prenatal

Assistència al part i puerperi:

 • Unitat de cures intermèdies obstètriques (UCOI)
 • Part natural, part mínimament medicalitzat de baixa complexitat i part d’alt risc
 • Hospitalització de gestants i puerperis en habitacions individuals
 • Programa d’Acompanyament a la Lactància Materna
Ginecologia general
 • Visita integral on es fa la visita mèdica i l’ecografia ginecològica transvaginal i abdominal amb ecografia Doppler i 3D.
 • Diagnòstic i tractament mèdic de les malalties benignes del tracte genital femení.
 • Tractament quirúrgic de les malalties benignes del tracte genital femení:
  • Cirurgia endoscòpica bàsica (quistectomia, miomectomia, síndrome adherencial, laparoscòpia exploradora)
  • Cirurgia endoscòpica avançada: histerectomia total, endometriosi
  • Cirurgia abdominal i vaginal clàssica: histerectomia, miomectomia, quistectomia, anexectomia
  • Histeroscòpia diagnòstica i quirúrgica
Unitat Funcional d’Oncologia Ginecològica

Unitat multidisciplinària per al tractament de les neoplàsies ginecològiques. Tractament quirúrgic, mèdic i radioteràpic del càncer de cèrvix, d’ovari, d’endometri i de vulva, coordinat amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO) de l’Hospital de Bellvitge

Unitat Funcional de Patologia Mamària
 • Diagnòstic ràpid del càncer de mama
 • Consulta amb els diferents especialistes en càncer de mama
 • Mamografia, ecografia i ressonància magnètica mamària
 • Cirurgia conservadora i radical del càncer de mama
 • Reconstrucció immediata amb cirurgia plàstica del càncer de mama
 • Suport psicològic
 • Consell genètic familiar
 • Diagnòstic i tractament de la patologia benigna de la mama
 • Tractament del dolor crònic post cirurgia de mama
Unitat Funcional de Patologia del Tracte Genital Inferior
 • Diagnòstic i maneig de la patologia cervical i vulvar
 • Diagnòstic i maneig de malalties de transmissió sexual en coordinació amb el servei de malalties infeccioses i les ASSIR
 • Colposcòpia digital i biòpsia dirigida
 • Tractament quirúrgic de la displàsia de cèrvix, condilomatosi i lesions vulvars
Unitat Funcional de Disfuncions del Sòl Pelvià, Dolor Pelvià Crònic i Sexualitat
 • Consulta multidisciplinària del sòl pelvià
 • Urodinàmica i rehabilitació del sòl pelvià
 • Consulta específica del dolor pelvià crònic en què es fa un abordatge diagnòstic i terapèutic integral i multidisciplinari
 • Cirurgia vaginal i laparoscòpica: histerectomia vaginal, plàsties vaginals, tècniques mínimament invasives de correcció de la incontinència urinària i col·locació de pròtesis i malles, reparació quirúrgica del prolapse genital.
Unitat d’Esterilitat i Endocrinologia Ginecològica
 • Diagnòstic de l’esterilitat primària, secundària i avortaments de repetició
 • Diagnòstic i tractament de malalties endocrinològiques ginecològiques
Cirurgia Major i Menor Ambulatòria
 • Cirurgia histeroscòpica ambulatòria: polipectomia endometrial, extracció de DIU
 • Lligadura de trompes per laparoscòpia
 • Tractament de la displàsia cervical
 • Cirurgia de la patologia benigna de la mama
 • Tècniques mínimament invasives de correcció de la incontinència urinària
 • Data d'actualització: 15/01/2022

Investigació

Projectes de recerca actuals en Ginecologia:
 • Estudio clínico multicéntrico e internacional para evaluar la seguridad y la eficacia del producto sanitario Essure® (modelo ess505) para evitar el embarazo en mujeres que deseen una anticoncepción permanente. Investigador principal: Dr. Federico Heredia.
 • Evaluación mediante hormona antimulleriana (AMH) de la reserva ovárica tras el tratamiento de los endometriomas mediante esclerosis con alcohol o cirugía. Estudio piloto. Estudi multicèntric en col·laboració amb l’Hospital Universitari de Bellvitge. Investigadora col·laboradora: Dra. Marta Castellarnau.
 • Linfadenectomía axilar versus radioterapia axilar en pacientes con ganglio centinela positivo tras terapia neoadyuvante. ADARNAT. Estudio multicéntrico randomizado fase III.   Investigadora col·laboradora  Dra Juncal Pineros.
 • Estudi observacional per valorar la viabilitat de la histerectomia vaginal ambulatòria.  Investigadora col·laboradora: Dra Cristina Berdie.
 • Estudio de los factores predictores de la aparición de incontinencia urinaria después de la cirugía del prolapso de órganos pélvicos . Investigadora col·laboradora: Dra Cristina Berdie.
 • Estudio observacional sobre la viabilidad de un termogel Anestésico en procedimientos de histeroscopias quirúrgicas que se lleven a cabo en la consulta o instalaciones  de cirugía ambulatòria. Investigadora col·laboradora: Dra Margalida Sastre.

 

Projectes de recerca actuals en Obstetrícia:
 • Estudio observacional, multicéntrico, prospectivo, abierto para evaluar la seguridad del nife-par en el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino. Estudi multicèntric en col·laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona. Investigador col·laborador: Dr. Federico Heredia
 • Efecto de la inyección local de lidocaína al 0,5% en el manejo de la dispareunia postparto. Investigadora principal: Dra. Helena Ayuso
 • Data d'actualització: 15/01/2022

Docència

Formació de grau:

Grau de Medicina. Assignatura de Ginecologia i Obstetrícia a la Universitat de Barcelona (UB)
Professors associats: Marta Castellarnau i María del Río Holgado
Col·laboradors docents: resta de facultatius del servei

Formació de postgrau:

Curs Teoricopràctic d’Histeroscòpia Diagnòstica acreditat amb 10,5 crèdits pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFC-PS) a càrrec de Federico Heredia Prim

Formació de metges interns residents (MIR):

La Unitat Docent Multidisciplinària (UDM) té acreditades una plaça per any per a la formació MIR de Ginecologia (duració de quatre anys) i dues places per any per a la formació IIR de llevadores (duració de dos anys).

El servei forma deu residents de l’especialitat de Medicina de Família per any.

Podeu consultar la guia docent de l’UDM.

Tutora dels MIR: Susana Fernández García
Tutora de les IIR: Maria Cerdán
Col·laboradores docents dels MIR i MFiC: Marta Castellarnau Visus i Cristina Berdie Rabanaque

Formació continuada externa/interna:
 • Sessions clíniques setmanals
 • Sessions bibliogràfiques mensuals
 • Sessions monogràfiques de formació especialitzada setmanals
 • Sessions de morbimortalitat
 • Data d'actualització: 15/01/2022

 • COMPARTIU