Medicina Intensiva

Medicina Intensiva

El Servei de Medicina Intensiva (SMI) és l’encarregat de detectar i tractar les persones en estat crític o  potencialment crític (semicrític) de tot l’hospital i de l’àrea de referencia. Per fer aquesta tasca, el servei disposa de  sistemes avançats de monitoratge  i de suport de les funcions vitals.

 

El servei atén els pacients dins de la Unitat de Medicina Intensiva i fora d’ella, allà on ho requereixen, 24 hores al dia, 365 dies l’any.

La Medicina Intensiva és una especialitat oberta i amb caràcter multidisciplinaria. Els seus professionals mantenen una relació estreta amb el Servei d’Urgències, l’Àrea Quirúrgica i Reanimació, així com amb altres àrees mediques. És l’equip responsable d’atendre les aturades cardiorespiratòries de l’hospital, lidera el programa de transplantament hospitalari i participa en un gran nombre de comissions hospitalàries.

El servei disposa de dues unitats separades, una a l’edifici principal de l’Hospital de Sant Joan Despí, de 18 llits, i l’altra a l’edifici B del centre, de 28 llits.

A més, també hi depenen quatre llits de semicrítics a la Unitat d’Atenció Obstètrica de l’Hospital General de l’Hospitalet, a càrrec del servei de Ginecologia i Obstetrícia i amb el suport presencial del servei d’Anestesiologia.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Cap de servei

Membres
 • Nicolas Rico Villoria

  unitat de cures intensives hsjd

  metge/ssa coordinador/a assistencial

 • Elida Amestoy Torre

  unitat de cures intensives hsjd

  metge/ssa especialista

 • Melinda Rita Popoviciu Koborzan

  unitat de cures intensives hsjd

  metge/ssa coordinador/a de servei

 • Miguel Rodriguez Lopez

  unitat de cures intensives hsjd

  metge/ssa especialista

 • Patricia Sanchez Rico

  unitat de cures intensives hsjd

  metge/ssa especialista

 • Sebastian Felipe Valenzuela Becher

  unitat de cures intensives hsjd

  metge/ssa especialista

 • Xaime Garcia Nogales

  unitat de cures intensives hsjd

  metge/ssa especialista

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Unitats i prestacions

Els pacients atesos a l’Hospital General de l’Hospitalet, que al llarg de la seva evolució precisen d’alguna mesura de suport que només pot oferir-se a Hospital de Sant Joan Despí, són traslladats amb ambulància medicalitzada cap al Servei de Medicina Intensiva d’aquest darrer centre.

De la mateixa manera, tots aquells pacients que requereixin tècniques diagnòstiques o terapèutiques de complexitat, pròpies d’hospitals de tercer nivell, com cateterisme cardíac, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, ECMO (oxigenació per membrana extracorpòria) o altres no disponibles al nostre centre, són traslladats a l’Hospital General de Bellvitge, que és el centre de referència.

Oferta assistencial
 • Assistència precoç al malalt greu en tot l’hospital
 • Assistència als pacients amb patologia cardiovascular greu o de risc (síndrome coronària, miocarditis, arítmies, xoc, taponament, etc.)
 • Assistència als pacients amb patologies respiratòries greus
 • Assistència als pacients postoperats de risc
 • Assistència als pacients amb patologies greus del tracte digestiu
 • Assistència als pacients amb hepatopatia descompensada greu
 • Assistència als pacients amb descompensacions metabòliques greus
 • Assistència als pacients amb insuficiència renal aguda greu
 • Assistència als pacients de risc en hemodiàlisi
 • Assistència als pacients amb hemorràgies greus
 • Assistència als pacients amb patologia neurològica aguda greu o en coma.
 • Assistència als pacients neuromusculars amb complicacions greus
 • Assistència als pacients amb intoxicació aguda greu
 • Assistència als pacients greus amb intoxicació per CO
 • Assistència als pacients amb infeccions greus i/o sèpsia
 • Assistència als pacients amb politraumatisme no cranioencefàlic
 • Atenció al probable donant d’òrgans
 • Atenció als malalts amb accidents disbàrics greus
Procediments diagnòstics
 • Monitoratge de l’electrocardiografia, freqüència respiratòria, pressió arterial no invasiva i SpO2
 • Pressió arterial invasiva
 • Cateterització d’artèria pulmonar (Swan Ganz)
 • Mètode de termodilució transpulmonar (PiCCO) per a la monitorització hemodinàmica
 • Cateterització venosa central ecoguiada
 • Electrocardiograma de superfície
 • Monitoratge de l’analgèsia i sedació amb índex biespectral
 • Monitoratge del cabdal cardíac
 • Ecocardiografia del pacient crític
 • Ecografia pulmonar
 • Capnografia en ventilació mecànica
 • Pressió intraabdominal
 • Punció lumbar
 • Toracocentesi, paracentesi i pericardiocentesi diagnòstiques
 • Fibrobroncoscòpia, rentat bronco-alveolar y raspatllat bronquial
 • Endoscòpia digestiva
 • Electroencefalograma
Procediments terapèutics
 • Marcapassos provisional
 • Sondatge vesical, nasogàstric, rectal, jejunal, Sengstaken-Blakemore i Linton-Nachlas
 • Cateterització venosa central: subclàvia, jugular, femoral i altres
 • Desfibril·lació elèctrica i cardioversió sincronitzada
 • Suport vital avançat
 • Fibrinòlisi AVC isquèmic
 • Fibrinòlisi IAM
 • Fibrinòlisi en el TEP
 • Pericardiocentesi i drenatge pericardíac
 • Alimentació enteral i parenteral
 • Depuració extra-renal (hemofiltració, ultrafiltració, hemodiafiltració, hemodiàlisi)
 • Intubació orotraquial i nasotraquial
 • Ventilació mecànica invasiva i no-invasiva
 • Decúbit pron
 • Oxigenoteràpia d’alt flux
 • Fibrobroncoscòpia terapèutica
 • Toracocentesis evacuadora i drenatge pleural
 • Traqueotomia percutània
 • Cricotiroidotomia
 • Paracentesi evacuadora
 • Punció lumbar
 • Analgèsia epidural
 • Oxigenoteràpia hiperbàrica
 • Drenatges i rentats quirúrgics
 • Data d'actualització: 01.01.2024

Investigació

El servei està compromès amb la recerca clínica en medicina intensiva, i col·labora en estudis nacionals i internacionals promoguts per les societats científiques i lidera projectes de recerca propis, en els camps de la insuficiència respiratòria aguda i el benestar psicològic de pacients i familiars.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Docència

El servei du a terme setmanalment dues sessions (una bibliogràfica i una de revisió) dirigides a actualitzar el coneixement i millorar el funcionament del propi servei, per millorar cada dia l’atenció als nostres pacients. Se celebra una sessió mensual de mortalitat per analitzar l’assistència donada a aquests casos i identificar opcions de canvi o millora.

Medicina Intensiva ajuda a formar estudiants d’Infermeria, estudiants de Medicina (en la seva rotació per Cardiologia) i a especialistes en formació (MIR) de les especialitats de Medicina Interna, Anestèsia i Reanimació, Medicina Familiar i Comunitària i Geriatria. També disposa de l’acreditació docent MIR de Medicina Intensiva.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

 • COMPARTIU