Medicina Interna

Presentació

La Medicina Interna és una especialitat que contempla al pacient amb una visió global i integradora amb capacitat d’orientar qualsevol patologia del pacient i resoldre la majoria dels seus problemes de salut.

La missió del servei és prestar una atenció mèdica als pacients dins dels àmbits d’actuació propis de Medicina Interna al Complex Hospitalari Universitari Moisés Broggi, garantir una medicina consultiva als pacients d’altres especialitats mèdiques i quirúrgiques, i coliderar la coordinació amb els altres nivells assistencials de l’atenció primària i comunitària i l’atenció intermèdia (de manera, corresponsable i transversal) de la població de referència corresponent. Això és de la comarca del Baix Llobregat (Centre i Fontsanta) i del municipi de l’Hospitalet de Llobregat (Nord). Tot això segons els requeriments avalats per les societats científiques i amb criteris d’eficiència, qualitat, seguretat i experiència del pacient; i alineats amb l’estratègia de la Direcció del Consorci Sanitari Integral i amb una visió territorial en el marc de la Regió Sanitària de Barcelona Metropolitana Sud.

La visió del servei és créixer i posicionar-se com a referent al Consorci Sanitari Integral i territorialment i vetllar per l’assistència, la docència i la recerca dins de les seves àrees de coneixement, amb esperit d’atenció integrada i d’abordatge integral, especialitzat i diferenciat.

 • Data d'actualització 01.01.2024

Cap de servei

Membres
 • Ana Guadalupe Coloma Conde

  medicina interna hsjd

  metge/ssa coordinador/a assistencial

 • Beatriz Borjabad Gonzalez

  medicina interna hsjd

  metge/ssa especialista

 • Cristina Eve Hidalgo

  medicina interna hsjd

  metge/ssa especialista

 • Elena Franz Lacomba

  medicina interna hsjd

  metge/ssa especialista

 • Elena Leon Trenchs

  medicina interna hsjd

  metge/ssa especialista

 • Jose Loureiro Amigo

  medicina interna hsjd

  metge/ssa especialista

 • Julia Pareja Coca

  medicina interna hsjd

  metge/ssa especialista

 • Luis Miguel Ceresuela Eito

  medicina interna hgh

  metge/ssa coordinador/a d'àrea

 • Melani Pestaña Fernandez

  medicina interna hsjd

  metge/ssa especialista

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització 01.01.2024

Unitats i prestacions

Àmbit de l’àrea d’atenció hospitalària

El Servei té assignats 70 llits (segons l’època de l’any) amb un equip de 10 especialistes, amb residents propis i d’altres especialitats. El volum anual d’ingressos és al voltant de 2.500 pacients aproximadament. La tipologia dels pacients  es podria agrupar en: pacients amb patologia crònica aguditzada o descompensada, pacients amb malaltia evolucionada (UME) en situació de crisi, malalties infeccioses, complicacions mèdiques en el procés de pacients hematoncològics (Onco-HematoMed) i qualsevol pacient amb necessitat d’ingrés per a diagnòstics o tractaments complexos que no es poden dur a terme a l’àmbit ambulatori.

A l’àmbit de la medicina consultiva, els especialistes del Servei són interconsultors d’altres especialitats mèdiques i quirúrgiques (infeccioses / grup control de la infecció i no infeccioses), amb més de 4.000 interconsultes l’any (incloses les de pacients d’urgències hospitalàries).

 

Àmbit de l’àrea d’atenció continuada i urgent

Hi ha presència d’un metge internista assignat per valorar pacients que poden ser ingressats des del servei d’Urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí i un altre metge consultor a Urgències de l’Hospital General d’Hospitalet, de dilluns a divendres, de 8.00 a 15.00 hores. També hi ha guàrdies de presència física de 15.00 a 8.00 hores del dia següent, de dilluns a divendres i les 24 hores els caps de setmana i els dies festius. Aquesta funció la duen a terme dos metges

Àmbit de l’àrea d’atenció ambulatòria

Es fan més de 7.000 visites l’any aproximadament que s’atenen a unitats assistencials funcionals i àrees integrades.

 • Unitat d’Atenció Ràpida / Unitat de Diagnòstic Ràpid.
 • Unitat de Malalties Infeccioses / Tropicals i VIH / Virologia.
 • Unitat d’Immunotrombosi: Atenció als pacients amb malalties autoimmunes sistèmiques i malaltia tromboembòlica
 • Unitat de l’Àrea d’Atenció Integrada de Risc Vascular.
 • Unitat de l’Àrea d’Atenció Integrada del Pacient Crònic Complex.
 • Unitat Adscrita de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica.
 • Unitat Adscrita d’Hemostàsia i Banc de Sang.
 • Consultes de Medicina Interna general i de postalta hospitalària (professionals polivalents)

 

Hospital de Dia de Medicina Interna

Es fan més de 4.000 sessions de tractament aproximadament l’any.

 • Anèmia crònica i periquirúrigica (Programa Blood Management – PBM).
 • Unitat d’Insuficiència Cardíaca (UIC – Medicina Interna).
 • Malalties infeccioses complexes i peu diabètic.
 • Pacient crònic complex
 • Pacient pal·liatiu
 • Valoració geriàtrica integral.
Participació en Comissions i grups de treball
 • Comissió d’Infeccioses i Higiene Hospitalària
 • Comissió d’Emergents
 • Comissió de Millora de Pràctica Clínica
 • Comissió  Reanimació Cardio Pulmonar
 • Comissió de Mortalitat
 • Comissió Hemoteràpia
 • Comissió de Docència
 • Comité de Disfàgia
 • Comité d’Ètica Assistencial
 • Comité de Noves Teràpies per a pacients d’alt risc i molt alt risc vascular
 • Comité de Càncer d’Orígen Desconegut
 • Comité d’Interstici
 • Grup de treball COT – Malalties Infeccioses
 • Grup de treball PROA Territorial Comunitari i Sociosanitàri
 • Grup de treball d’Insuficiència Cardíaca
 • Grup de treball PBM
 • Grup de treball Hemovigilància
 • Grup de treball d’aplicació de mesures RICA
 • Grup de treball Micobacterias
 • Grup de treball VIH
 • Grup de treball protocol COVID19
 • Grup de treball Gammapatía Monocolonal de Significat Incert
 • Grup de treball protocol ùs de cànules d’alt fluix en planta d’hospitalització
 • Grup de treball Peu Diabètic
 • Àrea d’Atenció al Pacient Quirùrgic Complex
 • Reunió territorial de cronicitat AH-APiC
 • Reunió de discusió de casos d’hemorràgia d’origen ocult
 • Reunió d’UIC
 • Reunió d’OncoMed
 • Programa VinCat
 • Programa de Prevenció i Control de la Malaltia de Chagas Congènita del Deptament de Salut
 • Endocarditis Team HUB-CHUMB.
 • Data d'actualització 01.01.2024

Malalties i procediments

 • Malalties infeccioses:

  Les més habituals són respiratòries com la pneumònia bacteriana o víriques (COVID, grip….), tracte urinari (pielonefritis prostatis), infeccions del tracte digestiu, infeccions cutànies, del sistema nerviós central (meningitis) , infeccions sense focus immunodeprimits en pacient tractament quimioteràpic… Aquests processos habitualment responen bé al tractament antibiòtic, però en ocasions requereixen de suport cures intensius, tècniques diagnòstiques complexes.

 • Malalties cròniques:

  L’envelliment de la nostra població i els estils de vida han fet augmentar notablement factors de risc mèdics com la diabetis, la HTA, l’obesitat. Tot plegat, produeix una afectació dels òrgans (cor, ronyo, pulmó) que evoluciona de forma crònica, ocasionant insuficiència d’òrgan (cardíaca i arítmies cardíaca, renal, anèmia, respiratòria….). El resultat és uns pacients crònics i complexos que sovint presenten simultàniament vàries d’aquestes insuficiències. L’internista per la seva formació holística és ideal per tractar aquests pacients tant en les fases inicials, com en fases més avançades.

 • Estudi de processos complexos

  Al moment actual, les tecnologies permeten fer estudis clínics dels pacients, amb quadres clíniques potencialment greus, sense precisar d’ingrés a l’ hospital en una gran part dels casos, fent l’estudi a les consultes d’atenció ràpida. En ocasions, els pacients necessiten tècniques invasives o presenten situacions socials funcional clíniques, que fan necessari ingressar el malalt per estudi del seu procés. En aquest grup tindríem entre altres estudis d’anèmia, síndromes constitucionals, confessionals…

 • Malalties sistèmiques, infamatòries i trombòtiques

  És un grup de malalties menys freqüents, però molt específiques de la medicina interna com són estudi, diagnòstic, tractament i seguiment de malalties sistèmiques i tractaments de malalties tromboembòliques. Aquestes patologies treballen en equips amb altres especialitats mèdiques de l’hospital i fins i tot d’altres centres.

 • Complicacions mèdiques del pacient oncològic-hematològic

  Al nostre centre, medicina interna, dona suport als serveis d’oncologia i hematologia, fent se càrrec del malalt d’oncologia o hematologia que ingressa per complicacions mèdiques associades a l’evolució o al tractament de la malaltia oncològica.

 • Interconsulta d’altres serveis

  La polivalència dels internistes ens permet donar suport als pacients ingressats a altres serveis amb complicacions infeccioses o aguditzacions de malalties cròniques i que no són pròpies de l’especialitat on està ingressat el pacient.

 • Data d'actualització 01.01.2024

Investigació

Línies d’Investigació
 • Grup de Recerca Unificat de Microbiologia i Malalties Infeccioses
 • Grup d’Investigació Clínica i Epidemiologia Cardiovascular
Promoció de tesi doctorals
 • Actualment hi ha tres internistes amb la tesi fete (Isabel Mur, José Loureiro i Melani Pestaña).
 • I quatre internistes amb la tesi en fase de lectura (Beatriz Borjabad, Carlos Jericó, Laura Soldevila i Teresa Casanova.
Col·laboracions:
 • Conveni de col·laboració amb la Fundació IDIBELL (membre adscrit: Rami Qanneta).
 • Grups de treball amb diferents societats segons les nostres àrees del coneixement.
 • Data d'actualització 01.01.2024

Docència

El Servei de Medicina Interna du a terme les activitats de docència següents:

Formació Postgrau

El Servei està acreditat per a la formació d’especialistes en Medicina Interna des de l’any 1991. La formació és de cinc anys. Des de l’any 1997 hi ha dos places de residents per any. Les tutores de residents són Dra. Beatriz Borjabad, Dra. Gema Calvo i Dra. Teresa Casanova. Per Medicina Interna també roten residents d’altres especialitats. Els residents van assolint responsabilitat assistencial de forma progressiva segons el seu any de residència. La Dra. Sara Pintado és la responsable designada per a fer la coordinació dels metges residents de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària.

Formació Pregrau

Es coordinen les pràctiques dels estudiants de 6è de Medicina de la Universitat de Barcelona. Els professors responsables són Dr. José Loureiro i Dra. Melani Pestaña

Formació Continuada

Es duen a terme sessions de formació continuada programades i estandarditzades de casos clínics, de revisió de les publicacions científiques, de malalties autoimmunes sistèmiques, de malalties infeccioses i de risc vascular, així com el curs anual d’actualització en Medicina Interna.

 • Data d'actualització 01.01.2024

 • COMPARTIU