Nefrologia

Nefrologia

La Nefrologia és una especialitat mèdica que té com a objectiu el diagnòstic, tractament i control de les malalties que alteren el funcionament renal.

El Servei de Nefrologia del Consorci Sanitari Integral (CSI) dona una atenció nefrològica de qualitat centrada en el pacient a les persones amb malalties renals.

Per poder donar una atenció integral al pacient renal compta amb un equip de professionals de la Nefrologia que treballen de forma coordinada amb altres serveis del CSI, de l’atenció primària i de l’hospital de referència (Bellvitge), en la detecció precoç, diagnòstic i tractament de la malaltia renal.

Disposa d’una consulta de Nefrologia No Presencial per a totes aquelles consultes que es reben des de l’atenció primària.

Coordina amb el Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge la derivació de pacients amb malaltia renal crònica avançada per a l’avaluació d’un trasplantament renal.

Unitats i prestacions

Àrea d’hospitalització. Àrea d’hospitalització formada per un equip de professionals que atenen als pacients amb patologia renal aguda o crònica que ingressen procedents des del Servei d’Urgències o de forma programada para a diagnòstic i tractament. Així mateix també s’ofereix atenció com a consultors a la resta de Serveis de l’Hospital

Procediments en l’Àrea d’Hospitalització:
 • Biòpsia renal amb el suport del Servei de Radiodiagnòstic
 • Col·locació de catèters centrals temporals en pacients que requereixen d’hemodiàlisi
 • Tractament substitutiu renal:
  • Hemodiàlisi hospitalària a pacients amb fallida renal aguda
  • Hemodiàlisi hospitalària a pacients amb malaltia renal crònica
  • Hemodiàlisi en la Unitat de Crítics
Unitat de tractament substitutiu renal
 • Ambulatòria:
  • Programa d’hemodiàlisi crònica ambulatòria. L’hemodiàlisi és un tractament substitutiu renal basat en fer circular la sang per un circuit fora de l’organisme on s’eliminen les toxines acumulades i l’excés de líquids. S’ofereix tractament amb hemodiàlisi en línia, que ha demostrat millor tolerància i millors resultats clínics en els pacients amb malaltia renal crònica.
  • Programa de diàlisi peritoneal. Tractament substitutiu renal basat en l’eliminació de toxines i aigua del cos en què es filtra la sang a través d’una membrana natural, que és el peritoneu.
   • Diàlisi peritoneal contínua ambulatòria. Procés manual de diàlisi peritoneal que requereix fer el tractament de 3 a 4 vegades al dia. Indicat en pacients amb insuficiència cardíaca.
   • Diàlisi peritoneal automàtica. Diàlisi peritoneal amb l’ajuda d’una màquina (cicladora) que permet fer el tractament de forma automatitzada. Habitualment el tractament es fa durant la nit mentre el pacient dorm.
 • Hospitalària:
  • Hemodiàlisi hospitalària de pacients renals aguts i crònics. L’hemodiàlisi és un tractament substitutiu renal basat en fer circular la sang per un circuit fora de l’organisme on s’eliminen les toxines acumulades i l’excés de líquids.
  • Hemodiàlisi en la Unitat de Crítics.
  • Altres teràpies de depuració renal, com l’ Hemofiltració amb membranes d’alt Cut –Off, reinfusió endògena i absorció selectiva ( HFR-Supra) en el tractament coadjuvant de les malalties hematològiques com el mieloma múltiple.
Consulta ambulatòria

Diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties renals

 • Atenció integral al pacient amb malaltia renal crònica avançada compost per un especialista en Nefrologia, Infermeria especialitzada en malaltia renal crònica, psicòleg i treballador social.
 • Nefropaties glomerulars i malalties autoimmunitàries sistèmiques
 • Malaltia renal crònica i hipertensió arterial
 • Nefropatia diabètica
 • Consulta no presencial per a consultes derivades de l’Atenció Primària
Gabinet de Proves en Nefrologia
 • Ecografia de les fístules arteriovenoses per a hemodiàlisi: Diagnòstic i monitorització del desenvolupament de l’accés vascular per a hemodiàlisi
 • Ecografia renals
Hospital de dia
 • Administració de tractaments endovenosos ambulatoris
 • Col·locació de catèter tunelitzat permanent per a Hemodiàlisi sense requeriment d’ingrés hospitalari

Investigació

Assajos clínics
El Servei de Nefrologia participa en assajos clínics en el camp de la nefropatia diabètica i de la malaltia renal crònica en diàlisi.

Docència

El Servei de Nefrologia s’inclou en les rotacions per a la formació de metges interns residents (MIR) de Medicina Interna, Medicina de Família i Geriatria

Formació continuada
 • Sessions clíniques Servei Nefrologia: dimecres, de 8:00 a 09:00h
 • Sessions en l’Àrea de Risc Vascular: 3r i 4t dimecres, de 8:00 a 09:00 h
 • Sessió conjunta de Nefrologia i Cardiologia: dimarts, de 13:30 a 14:30 h (mensual)
 • Sessions conjuntes amb el Servei de Nefrologia i Anatomia Patològica de l’Hospital de Bellvitge en l’avaluació de biòpsies renals: dimarts, de 8:00 a 09:00 h
 • Sessions malalties autoimmunes: dimecres, 13:45 a 14:30 (mensual)
 • Participació en les reunions de la Unitat d’Accés Vascular per a Hemodiàlisi (FAVBELL): reunions quinzenals.