Nefrologia

Nefrologia

La Nefrologia és una especialitat mèdica que té com a objectiu el diagnòstic, tractament i control de les malalties que alteren el funcionament renal.

El Servei de Nefrologia del Consorci Sanitari Integral (CSI) dona una atenció nefrològica de qualitat centrada en el pacient a les persones amb malalties renals.

Per poder donar una atenció integral al pacient renal compta amb un equip de professionals de la Nefrologia que treballen de forma coordinada amb altres serveis del CSI, de l’atenció primària i de l’hospital de referència (Bellvitge), en la detecció precoç, diagnòstic i tractament de la malaltia renal.

Disposa d’una consulta de Nefrologia No Presencial per a totes aquelles consultes que es reben des de l’atenció primària.

Coordina amb el Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge la derivació de pacients amb malaltia renal crònica avançada per a l’avaluació d’un trasplantament renal.

 • Data d'actualització 01.01.2024

Cap de servei

 • Meritxell Ibernon Vilaro

  nefrologia

  cap de servei

Membres
 • Cristina Cabrera Lopez

  nefrologia

  metge/ssa especialista

 • Oana Rap Copindean

  nefrologia

  metge/ssa especialista

 • Ariel Tango Barrera

  nefrologia

  metge/ssa especialista

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització 01.01.2024

Unitats i prestacions

Procediments en l’Àrea d’Hospitalització:

Àrea d’hospitalització formada per un equip de professionals que atenen als pacients amb patologia renal aguda o crònica que ingressen procedents des del Servei d’Urgències o de forma programada para a diagnòstic i tractament. Així mateix també s’ofereix atenció com a consultors a la resta de Serveis de l’Hospital.

 • Biòpsia renal amb el suport del Servei de Radiodiagnòstic
 • Col·locació de catèters centrals temporals en pacients que requereixen d’hemodiàlisi
 • Tractament substitutiu renal:
  • Hemodiàlisi hospitalària a pacients amb fallida renal aguda
  • Hemodiàlisi hospitalària a pacients amb malaltia renal crònica
  • Hemodiàlisi en la Unitat de Crítics
Unitat de tractament substitutiu renal
 • Ambulatòria:
  • Programa d’hemodiàlisi crònica ambulatòria. L’hemodiàlisi és un tractament substitutiu renal basat en fer circular la sang per un circuit fora de l’organisme on s’eliminen les toxines acumulades i l’excés de líquids. S’ofereix tractament amb hemodiàlisi en línia, que ha demostrat millor tolerància i millors resultats clínics en els pacients amb malaltia renal crònica.
  • Programa de diàlisi peritoneal. Tractament substitutiu renal basat en l’eliminació de toxines i aigua del cos en què es filtra la sang a través d’una membrana natural, que és el peritoneu.
   • Diàlisi peritoneal contínua ambulatòria. Procés manual de diàlisi peritoneal que requereix fer el tractament de 3 a 4 vegades al dia. Indicat en pacients amb insuficiència cardíaca.
   • Diàlisi peritoneal automàtica. Diàlisi peritoneal amb l’ajuda d’una màquina (cicladora) que permet fer el tractament de forma automatitzada. Habitualment el tractament es fa durant la nit mentre el pacient dorm.
 • Hospitalària:
  • Hemodiàlisi hospitalària de pacients renals aguts i crònics. L’hemodiàlisi és un tractament substitutiu renal basat en fer circular la sang per un circuit fora de l’organisme on s’eliminen les toxines acumulades i l’excés de líquids.
  • Hemodiàlisi en la Unitat de Crítics.
  • Altres teràpies de depuració renal com la HFR-Supra en el tractament coadjuvant en malalties hematològiques com el mieloma múltiple.
Consulta ambulatòria

Diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties renals

 • Atenció integral al pacient amb malaltia renal crònica avançada compost per un especialista en Nefrologia, Infermeria especialitzada en malaltia renal crònica, psicòleg i treballador social.
 • Nefropaties glomerulars i malalties autoimmunitàries sistèmiques
 • Malaltia renal crònica i hipertensió arterial
 • Nefropatia diabètica
 • Consulta de seguiment del pacient trasplantat renal
 • Consulta de patologia  cardiorenal
 • Consulta no presencial per a consultes derivades de l’Atenció Primària
Gabinet de Proves en Nefrologia
 • Ecografia de les fístules arteriovenoses per a hemodiàlisi: Diagnòstic i monitorització del desenvolupament de l’accés vascular per a hemodiàlisi
 • Ecografia renals+
 • Ecografia a peu de llit ( POCUS i VExUS
Hospital de dia
 • Administració de tractaments endovenosos ambulatoris
 • Col·locació de catèter tunelitzat permanent per a Hemodiàlisi sense requeriment d’ingrés hospitalari
 • Data d'actualització 01.01.2024

Investigació

Assajos clínics
El Servei de Nefrologia participa en assajos clínics en el camp de la nefropatia diabètica i de la malaltia renal crònica en diàlisi.

 • Data d'actualització 01.01.2024

Docència

El Servei de Nefrologia s’inclou en les rotacions per a la formació de metges interns residents (MIR) de Medicina Interna, Medicina de Família i Geriatria

Formació continuada
 • Sessions clíniques Servei Nefrologia: dimecres, de 8:00 a 09:00h
 • Sessions en l’Àrea de Risc Vascular: 3r i 4t dimecres, de 8:00 a 09:00 h
 • Sessió conjunta de Nefrologia i Cardiologia: dimarts, de 13:30 a 14:30 h (mensual)
 • Sessions conjuntes amb el Servei de Nefrologia i Anatomia Patològica de l’Hospital de Bellvitge en l’avaluació de biòpsies renals: dimarts, de 8:00 a 09:00 h
 • Sessions malalties autoimmunes: dimecres, 13:45 a 14:30 (mensual)
 • Participació en les reunions de la Unitat d’Accés Vascular per a Hemodiàlisi (FAVBELL): reunions quinzenals.
 • Data d'actualització 01.01.2024

 • COMPARTIU